ดูรายละเอียด..การบริจาคและกิจกรรม กลุ่มปันอาหาร ปันชีวิต

 

ภารกิจชวนแบ่งปันอาหารสู่กลุ่มผู้เปราะบาง เพราะ “เราไม่ทิ้งกัน” รอบที่ 1 กำลังจะเสร็จสิ้น วันนี้เราได้จัดส่งผลผลิตผัก จำนวน 600 กิโลกรัม และวันเสาร์ที่ 4 เมษายน เราจะจัดส่งข้าวสาร 1 ตันแก่กลุ่มเปราะบาง

อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้มีกลุ่มคนในสังคมอีก 2 กลุ่มในเครือข่ายที่พวกเราทำงานด้วยกำลังเดือดร้อน และจำเป็นต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง คือ

1. เกษตรกรรายย่อย มีผักที่ปลูกต้องเก็บเกี่ยวแล้ว แต่ไม่มีที่ไปเนื่องจากร้านค้า โรงแรม ร้านอาหารปิดหมด ไม่มีตลาด จึงไม่สามารถกระจายอาหารได้

2. กลุ่มผู้เปราะบางในสังคม เช่น กลุ่มแรงงานนอกระบบ ชุมชนเครือข่ายสลัม 4 ภาค และผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งหมดประมาณ 2,100 คน ขาดรายได้เนื่องจากการประกาศหยุดงาน เมื่อขาดรายได้ก็ขาดอาหาร

#กลุ่มปันอาหาร_ปันชีวิต
เครือข่ายสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และมูลนิธิสุขภาพไทย
ขอรับบริจาคอาหาร และเงินทุน สำหรับเชื่อมโยงอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรรายย่อยสู่ผู้บริโภคกลุ่มเปราะบาง
.
เงินบริจาคนี้จะได้ช่วยเหลือกลุ่มคนจนเมืองให้เข้าถึงอาหารที่ดี ช่วยสนับสนุนเกษตรกรในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนและ เกษตรกรรมธรรมชาติ ให้มีรายได้ในวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ด้วย
.
โดยจะส่งมอบอาหารให้กับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 600 คน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เครือข่ายสลัมสี่ ภาค จำนวน 57 ชุมชน 1,531 คน ผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ 18 คน และกลุ่มเปราะบางอื่นๆ
.
สมทบทุนเพื่อจัดซื้ออาหาร : โดยโอนเข้า บัญชีบริจาค
*** ขอความร่วมมือ ใส่ยอดสตางค์ .19 ***
ยกตัวอย่างโอนสมทบทุน 100.19 บาท หรือ 1,000.19 บาท
บัญชีบริจาคที่ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาประชานิเวศน์ 1
เลขบัญชี 085-213416-0 ชื่อบัญชี “มูลนิธิสุขภาพไทย”

*** ท่านสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้โดย
แจ้งยอดโอนและชื่อที่อยู่ เพื่อออกใบเสร็จ
อีเมล์ thaihof@yahoo.com โทร 081-568-6217

🙏🙏🙏
สอบถามเพิ่มเติม #กลุ่มปันอาหาร_ปันชีวิต
โทร 081-639 -2232 (ป้าหน่อย) 089-641-9283 (น้องมิ้ม)

คลิก..ติดตามข่าวสารกิจกรรม ปันอาหาร ปันชีวิต


และ.. facebook ปันอาหาร ปันชีวิต