รู้จักหมอนวดไทยผู้พิการทางการเห็น..คลิกที่นี่

มูลนิธิสุขภาพไทยได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายหมอนวดไทยผู้พิการทางการเห็น มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาระบบการฝึกอบรมวิชาชีพการนวดไทยสำหรับคนตาบอดให้สามารถประกอบวิชาชีพการนวดไทยในสถานบริการภาครัฐและเอกชนและประกอบอาชีพนวดไทยเพื่อเลี้ยงชีพได้
ดังนั้นขอแนะนำให้รู้จักหมอนวดผู้พิการทางการเห็น และแนะนำสถานที่ร้านให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพโดยผู้พิการทางการเห็น ซึ่งทางมูลนิธิได้ประสานงานร่วมกันเป็นเครือข่ายต่อไปนี้


1.ร้านบุญชูนวดเพื่อสุขภาพ  
95/48 หมู่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ดำเนินงานโดย คุณบุญชู  โทร.085-2577430

คลิก..ดูเส้นทางไปร้านบุญชูนวดเพื่อสุขภาพ
.………………………………………………………………….

2.ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน 
42/126 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียร ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน จ.นครปฐม
ดำเนินงานโดย ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์  โทร.02-4290856

คลิก..ดูเส้นทางไปศูนย์ฝึกอาชีพหญิงสามพราน
.………………………………………………………………….

3.ร้านมานพนวดไทย
49/640 หมู่ 2 หมู่บ้านสวัสดิการ ถ.แจ้งวัฒนะ 28 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ดำเนินงานโดย คุณมานพ ตะเคียนคาม โทร.088-0599006

คลิก..ดูเส้นทางไปร้านมานพนวดไทย
.…………………………………………………………………..

4.ร้านสุขสัมผัสนวดแผนไทย สาขาเมืองเอก 
30/109 หมู่ 13 (ทางเข้าเมืองเอกรังสิต) ถ.พหลโยธิน 87 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ดำเนินงานโดย คุณนภดล เขมะรัตนา  โทร.097-3563632

คลิก..ดูเส้นทางไปร้านสุขสัมผัส สาขาเมืองเอก
.…………………………………………………………………..

5.ร้าน D.K.C.นวดเพื่อสุขภาพ 
239/139 หมู่บ้านเรือนสุข 2 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 9) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ดำเนินงานโดย คุณคำดี สาระวิทย์  โทร.062-6453402

คลิก..ดูเส้นทางไปร้าน D.K.C.นวดเพื่อสุขภาพ
……………………………………………………………………

6.ร้านบัวหลวงนวดแผนไทย
107/430 ปากซอย 8 ถ.สวนสยาม เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
ดำเนินงานโดย คุณสุรศักดิ์ วนารมย์ โทร.093-9796260

คลิก ..ดูเส้นทางไปร้านบัวหลวงนวดแผนไทย
.………………………………………………………………….

7.สมาคมส่งเสริมการนวดไทยคนตาบอด
1/1330 หมู่บ้านการเคหะรามคำแหง ถ.รามคำแหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ
ดำเนินงานโดย คุณขันคำ ทองลาย โทร.087-8232215

คลิก..ดูเส้นทางไปสมาคมส่งเสริมการนวดไทยคนตาบอด
.………………………………………………………………..

8.ร้านเสน่ห์นวดไทย 
86/7 หมู่ 2 ซอยแบริ่ง 48/7 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ดำเนินงานโดย คุณอำนวย สุวรรณรังสิกุล  โทร.097-3966445

คลิก..ดูเส้นทางไปร้านเสน่ห์นวดไทย
.…………………………………………………………………..

9.ร้านธีรวัฒน์นวดแผนไทย  
1019/11 หมู่ 15 (การเคหะบางพลี) ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ดำเนินงานโดย คุณธีรวัฒน์ จันทรสารีนันท  โทร.096-9839639

คลิก..ดูเส้นทางไปร้านธีรวัฒน์นวดแผนไทย
…………………………………………………………..

10.ร้านสุขสัมผัสนวดแผนไทย สาขาศรีราชา
เลขที่20 ซอยพิพัฒนา 1 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ดำเนินงานโดย คุณพิชัย โพธิ์ชัย  โทร.086-8974666

คลิก..ดูเส้นทางไปร้านสุขสัมผัสนวดแผนไทย สาขาศรีราช

……………………………………………………………………………………..

สารคดี ชุด นวดไทยกับผู้พิการทางสายตา คุณค่า..เกินกว่าที่มองเห็น

ครูเครื่อง ศรีบัวพันธุ์ ไม้เท้านำทาง ของหมอนวดตาบอดไทย
หมอนวดไทยผู้พิการทางการเห็นคนแรกของประเทศไทย ผู้บุกเบิกวิชาชีพหมอนวดไทยสำหรับคนตาบอด ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด

………….

วินัย อินเสมียน มหาบัณฑิตผู้พิการทางสายตา พัฒนาอาชีพหมอนวดไทย
บัณฑิตปริญญาโทผู้พิการทงการเห็น และหมอนวดตาบอดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แพทย์ไทย ด้านการนวดไทย คนแรกของประเทศไทย

………….

แม่ขันคำ ทองลาย  หมอนวดผู้มากด้วยงานฝีมือ
หมอนวดตาบอดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แพทย์ไทย ด้านการนวดไทย ผู้มากฝีมือ ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด

…………

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด
ก้าวแรกแห่งความหวัง..แสงสว่างทางวิชาชีพนวดไทย

………….

เรือนคำ ก๋าวิชา
มาตรา 35 ..กับงานนวดไทยใน รพ.สต.

……….

ร้านหมอนวดแผนไทย..ของพี่คำดี
: เส้นทางฝัน..รอวันที่สดใส

………….

เรื่องเล่าของ..บังลีเขวน
: หมอนวดพิการทางการเห็น..แห่งโรงพยาบาลนาทวี

…………………………

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
: ความรู้คู่จริยธรรม..เรือนเพาะชำหมอนวดตาบอดไทย

…………………………………..
ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ(ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี)
: จากรุ่นสู่รุ่น..สร้างคุณค่าวิชาชีพนวดไทย

………………………………………
บริษัท..ไม่จำกัดความพิการ
: หมอนวดพิการทางการเห็น..โอกาสและความเท่าเทียม