ติดต่อสำนักงาน

ติดต่อเราได้โดยผ่านกล่องข้อความด้านล่าง

มูลนิธิสุขภาพไทย
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร: 0-2589-4243 อีเมล: thaihof@yahoo.com

ดูแผนที่