ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

            

          ภาคีเครือข่ายหมอพื้นบ้าน 4 ภาค ได้เข้าร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ในส่วนลานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นประจำทุกปี ในปีนี้ครบรอบทศวรรษของการจัดงาน  เครือข่ายหมอพื้นบ้านที่เข้าร่วมงานมาจากหลายจังหวัด ภาคีทางภาคเหนือได้แก่ เครือข่ายหมอเมือง เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง แพร่  สำหรับภาคีภาคอีสาน ได้แก่ ภาคีสุขภาพวิถีไทอีสาน โดยมีเครือข่ายหมอพื้นบ้าน อุดรธานี  อุบลราชธานี สุรินทร์ และศูนย์อินแปง จ.สกลนคร ในส่วนภาคกลาง ได้แก่ เครือข่ายหมอพื้นบ้าน จ.พระนครศรีอยุธยา และเครือข่ายป่าตะวันออก ส่วนทางภาคีภาคใต้มาร่วมกันในนามเครือข่ายหมอบ้านภาคใต้ รวมแล้วหมอพื้นบ้านมาสาธิตและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาในลานวัฒนธรรมฯกว่า 150 คน และนอกจากเครือข่ายหมอพื้นบ้านแล้วยังมีภาคีเครือข่ายด้านเกษตร-อาหาร ได้แก่ โครงการสวนผักคนเมือง ภาคีมูลนิธิพัฒนาพัฒนาการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมจัดงานในฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 4-8 กันยายน 56 ที่ผ่านมา

         สำหรับเนื้อหาการจัดแสดงในลานวัฒนธรรมฯ ของแต่ละภาคีนั้นมีดังนี้ 

         ภาคเหนือ สาธิตยาต้มสมุนไพรบำรุงกำลัง  ยาอายุวัฒนะ การทำน้ำมันนวด ผลิตภัณฑ์จากงา ในด้านของพิธีกรรมนำเสนอผีย่าหม้อนึ่ง ดูเมื่อ เขียนเทียน เป็นพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา ส่วนการนวดบำบัดก็มีหมอนวดกระดูก หมอเช็ดแหก มาสาธิตการนวดแบบพื้นบ้าน การย่ำขาง  และการจัดแสดงชุดแม่ก๋ำเดือน หรืออาจเรียกว่าการอยู่ไฟหลังคลอดแบบภาคกลางก็ได้
        ภาคอีสาน ในส่วนของพิธีกรรม ได้นำเสนอหมอเป่า ซึ่งมีทั้งเป่าจอดเส้นเอ็น เป่าจอดกระดูก หมอดู หมอเลียกไข่ หมอสะเดาะเคราะห์ และยาสมุนไพรตำรับบำรุงน้ำนมหลังคลอด สมุนไพรรักษาพิษสัตว์กัดต่อย สมุนไพรแก้อาการผิดสำแดง  และสาธิตการนวดพื้นบ้านอีสาน
        ภาคกลาง สาธิตตำรับยาสมุนไพรพอกเข่าแก้อาการเข่าเสื่อม ตำรับยาต้มอายุวัฒนะ บำรุงกำลัง การทำลูกประคบสมุนไพร และการนวดเหยียบเหล็กแดง สาธิตการคูณธาตุ และนำเสนอการจัดการพันธุกรรมพืชท้องถิ่น เมล็ดพันธุ์สมุนไพร การจัดการระบบวนเกษตร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชน
        ภาคใต้ สาธิตการดูแลหลังคลอด สาธิตอาหารเป็นยา สาธิตตำรับยาสมุนไพรบำรุงกำลัง ยาหอม
       ในส่วนของโครงการสวนผักคนเมือง ได้นำเสนอรูปแบบเกษตรกรรมในเมือง เช่น การทำสวนผักแนวตั้ง ทางเลือกอาหารปลอดภัย และคุณค่าของผัก สำหรับมูลนิธิพัฒนาการแพทย์แพทย์ไทย ได้นำเสนอภูมิปัญญาหมอน้อย หรืออุปกรณ์การนวดไทยนั่นเอง