มหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท

 

          เมื่อวันที่ 24-27 ก.ค.2557 ที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายหมอพื้นบ้านได้เข้าร่วมจัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในงาน " มหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 1"  ในครั้งนี้เครือข่ายนำเสนอกิจกรรมต่างๆแบ่งได้เป็น 12 กลุ่มการเรียนรู้ด้วยกัน ได้แก่ 1)ยาสมุนไพรดองน้ำผึ้ง 2)ดอกไม้ เป็นอาหารและยา 3)ยาต้มสมุนไพรบำรุงร่างกาย แก้ปวดเมื่อย 4)ยากวนสมุนไพร 5)ยาป๊อด หรือยาสามัญประจำบ้าน 6)ยาฝนสมุนไพร 7)พิธีกรรมบำบัด 8)นวดพื้นบ้าน 9)งา และการใช้ประโยชน์ต่างๆ 10)วนเกษตร วิถีการพึ่งตนเอง 11)กองทุนสมุนไพร และ 12)พิพิธภัณฑ์เห็ด 
          กิจกรรมต่างๆได้เน้นให้ผู้ชมงานได้เกิดการเรียนรู้ โดยการลงมือทำและชิมรสชาดของสมุนไพรที่เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้นำเสนอรถเข็นยาต้มสมุนไพร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เครือข่ายหมอพื้นบ้านภาคเหนือใช้รณรงค์ลดการดื่มเหล้าสุราในงานบุญเทศกาลหรืองานศพ และได้ผลเป็นอย่างดีที่ยาต้มสมุนไพรทดแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอลได้ แต่มาในงานครั้งนี้ได้ออกแบบรถเข็นใหม่ และตั้งชื่อว่า "รส ยาต้ม" และใช้ยาสมุนไพรตำรับดั้งเดิมของทางอีสานที่ได้รับการยกระดับชั้นให้เป็น รายการบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว คือ ตำรับยาต้มผสมโคคลาน โดยมีส่วนประกอบ เถาโคคลาน ทองพันชั่ง โด่ไม่รู้ล้ม และผลมะตูมอ่อน สรรพคุณแก้ปวดเมื่อยร่างกาย ให้ผู้ชมงานได้ทดลองดื่มในงาน และยังมีหม้อยาต้มตำรับบำรุงกำลังอื่นๆอีก 4 หม้อด้วยกัน ซึ่งผลตอบรับดีมาก ดูได้จากปริมาณน้ำที่ใช้ต้มยาต้องใช้นำ้ดื่มถังใหญ่ถึง 4 ถังต่อวันเลยทีเดียว
         

          ภาคีเครือข่ายหมอพื้นบ้านที่เข้าร่วมจัดงาน
          1.เครือข่ายผญ๋าสุขภาพล้านนา
          2.เครือข่ายรักษ์ม่อนยาตำบลโรงช้าง
          3.เครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดแพร่
          4.เครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดลำปาง
          5.เครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
          6.เครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดอุดรธานี
          7.เครือข่ายวนเกษตรป่าตะวันออก
          8.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          9.มูลนิธินายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์
         10.มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม
         11.มูลนิธิสุขภาพไทย
         12.ศูนย์เรียนรู้หมอพื้นบ้านเชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
         13.สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ภาพบรรยากาศในงาน