สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง

สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง

  • ผักหอมน้อย หรือ ผักหอมผอม คือชื่อเรียกพืชชนิดหนึ่งของคนภาคอีสานและภาคเหนือ แล้วคนภาคกลางรู้จักหรือไม่ว่าพืชชนิดนี้เรียกว่าอะไร ? ..
  • หน่อกะลา ไม่ใช่กะลามาจากมะพร้าว คำเรียกนี้เป็นชื่อพื้นเมืองของคนเกาะเกร็ด หน่อกะลานั้นหมายถึง ข่าชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อเรียกทั่วไปว่า “ข่าน้ำ” ..
  • ในอดีตอย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยอยุธยากว่า 300 ปีมาแล้ว ก็ปรากฏสูตรตำรับพระโอสถเข้ากัญชา (ชื่อพฤกษศาสตร์ Cannabis sativa) ถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหลายตำรับ เพื่อให้บรรทมหลับเป็นสุข เสวยพระกระยาหารได้...
  • การศึกษาวิจัยในประเทศจีนพบว่า งานวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์จากรากของขี้ตุ่นมีคุณสมบัติในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ ..
  • เมื่อประสบกับอะไรก็ตามที่ให้ผลช้า ใช้เวลานานกว่าจะบังเกิดความสำเร็จ คนทั่วไปมักจะเฉื่อยแฉะและนิ่งดูดาย เพราะคิดว่ายังมีเวลาอีกมาก ...
  • ชื่อสมประสงค์แล้ว การใช้ประโยชน์ก็มีหลากหลาย ในตำรายาไทย แนะนำให้ใช้ทั้งต้น ปรุงเป็นยาขับน้ำคาวปลาและโลหิตเสียในสตรี ...
  • ว่ากันตามวิถีไทยที่มีวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพมองว่า อาหารเป็นยา กินยาที่เป็นพืชผักผลไม้เป็นอาหาร เรียนอยู่อย่างสมดุลทั้งกาย ใจ และการงาน อันหมายถึงให้รู้อยู่ รู้กิน รู้ทำกิจกรรม อย่างสมดุล..
  • ในตำราพระโอสถพระนารายณ์ อันเป็นตำรายาแห่งราชสำนักสมัยอยุธยาซึ่งเก่าแก่ไม่น้อยกว่า 350 ปี ก็มียาหลวงไม่น้อยกว่า 7 ตำรับที่แทรกการบูร..