สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง

สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง

  • ทบทวนกันสั้นๆ จากการนำเสนอในครั้งก่อนในการสืบค้นพระไตรปิฎกพบว่า พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร...
  • ภูมิปัญญาสมัยพุทธกาลนั้นลึกซึ้งยิ่งนัก สมุนไพรที่พระพุทธเจ้าเอ่ยนามอนุญาตนั้น ถือว่าเป็นยอดยาสามัญประจำบ้าน หรือเป็นยาที่ดีสำหรับการดูแลสุขภาพ..
  • อย่าคิดว่าสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แล้วคิดว่าปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาของเราเท่านั้นที่จะมีอาการปวดหลัง ปวดเอว หนุ่มสาววัยทำงานก็หนีไม่พ้น..
  • มะตูมเป็นไม้มงคล ใบมะตูมนำมาใช้ในพิธีมงคลต่างๆ ผลมะตูมก็เป็นที่ต้องการของตลาด หากฤดูฝนนี้ใครพอมีที่ให้ไม้ใหญ่เช่นมะตูมได้ขึ้นก็จะช่วยผลิตอาหารและยาสมุนไพรดีออกมาสู่ตลาดได้..
  • พระพุทธองค์ทรงห้ามการสวมรองเท้าดังว่า แต่ก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่ต้องเดินผ่านสิ่งสกปรก เวลาต้องไปทำธุระขับถ่ายส่วนตัว เพื่อให้เป็นการรักษาสุขอนามัย ..
  • เมื่อพลิกอ่านพระไตรปิฎกพบคำอยู่คำหนึ่งว่า “เขียงเท้า” ผู้อ่านทายว่าคืออะไร ? ผู้ถอดความมาอธิบายว่า ไม่ใช่อะไรอื่น ..
  • ต้นไม้หรือสมุนไพรในพระไตรปิฎก มีอยู่หนึ่งชนิดที่กล่าวถึงบ่อยมาก คือ “ไม้ชำระฟัน” ซึ่งยังไม่รู้ว่าหมายถึงพืชพันธุ์ใด แต่ไม้ที่ใช้สีฟันที่ถูกกล่าวถึงในเมื่องไทยคือ ข่อย และคนทา..
  • สังคมไทยกำลังมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ดังนั้นช่วงรื่นเริงเถลิงศกใหม่ตรุษสงกรานต์ก็เป็นโอกาสเหมาะที่เราจะให้ความสำคัญทั้งผู้สูงอายุและความอบอุ่นในครอบครัว..