บริหารจิตชีวิตเป็นสุข

พลังอาสา สร้างสุข

  • เนื้อหาของงานที่น่าสนใจ คือให้ทุกคนที่มาร่วมงานเอาเบนโตะ(กล่องข้าว)ไปใส่อาหารเอง แต่ถ้าใครไม่เอาไปก็ต้องเสียเงิน100 เยนซื้อคูปองเป็นค่าจานสำหรับใส่อาหาร ..
  • พี่อาสาบ้านเด็กอ่อนรังสิต พาน้องปั่นรถสามล้อเพื่อช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่(ขา)..
  • การพัฒนางานอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์ให้ยั่งยืนอยู่ในระบบของภาครัฐนั้น จะต้องผลักดันให้เกิดตัวชี้วัดและแผนการทำงานภายใต้ระบบกลไกของกระทรวง..
  • การปั้นดินเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กให้แข็งแรง เหมาะสำหรับเด็กก่อนจะพัฒนาไปจับดินสอเพื่อฝึกเขียน..
  • การใช้เวลาว่างของแต่ละคนแตกต่างกันไป แต่สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มธ.คนนี้ เธออุทิศเวลาให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตทุกวันเสาร์มาอย่างต่อเนื่อง..
  • ได้สะท้อนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมทำความสะอาดว่า ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ ที่ให้ทั้งความสุขและรอยยิ้ม รวมทั้งมิตรภาพดีๆต่อผู้อื่น..
  • การทัศนศึกษาครั้งนี้เด็กๆได้เรียนรู้หลายอย่าง ที่สำคัญได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมภายนอกสถานสงเคราะห์ ..
  • พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่อาสาสมัคร แต่เป็นนักพัฒนาชุมชนไปในตัวอีกด้วย โดยเน้นปลูกฝังไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในอนาคต..