ม้าโยก ของเล่นพัฒนาเด็กพิการ

    

  

  

ขอขอบคุณ : ข้อมูลและภาพประกอบจากหนังสือ สร้างของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กพิการ จัดทำโดย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ