พลังอาสาสมัครสร้างสุข

  • การปั้นดินเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กให้แข็งแรง เหมาะสำหรับเด็กก่อนจะพัฒนาไปจับดินสอเพื่อฝึกเขียน..
  • เด็กๆสนุกสนานในการทำและชอบที่จะเห็นส่วนต่างๆของผีเสื้อมีหลากหลายสีที่สวยงาม พวกเขารู้จักแบ่งปัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน..
  • กิจกรรมจากพี่อาสาสามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ เขาจะเกิดการเรียนรู้ เขาจะรับรู้ความรักต่อพี่ของตนที่มาหาพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ ...
  • กิจกรรมยามบ่ายวันนี้ พี่และน้องช่วยกันทำหมวกใบน้อยๆที่ใช้ในงานหรือเทศกาลต่างๆ โดยการนำกรวยกระดาษมาตกแต่งวาดรูป ระบายสี ..
  • เด็กๆและพี่อาสาสมัครบ้านราชวิถี ช่วยกันผูก มัด เย็บ กระเป๋าใบสวย เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำ ..
  • การทัศนศึกษาครั้งนี้เด็กๆได้เรียนรู้หลายอย่าง ที่สำคัญได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมภายนอกสถานสงเคราะห์ ..
  • การทัศนศึกษานอกสถานสงเคราะห์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้สังคม เป็นการเปิดโลกทรรศน์ให้เด็กๆ..
  • ในงานอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ นอกจากกิจกรรมดูแลเป็นเพื่อนเล่น สอนการบ้านแล้ว สิ่งสำคัญอีกเรื่องคือการบันทึกติดตามพัฒนาการของเด็ก..
  • 2 ปีกว่าแล้วที่พี่ปุ่น อาสาสมัครบ้านเฟื่องฟ้า ได้อาสามาดูแลเด็กพิการในสถานสงเคราะห์ พี่ปุ่นมาด้วยความรักและอยากเห็นพัฒนาการที่ดีของเด็กๆ...
  • ชาวอาสาสร้างสุข ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ. กาญจนบุรี