พลังอาสาสมัครสร้างสุข

ชวนไป...บ้านปากเกร็ด

  • ร้อยลูกปัดร้อยด้วยใจ....นอกจากจะช่วยเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็ก สายตา สมาธิ เรียนรู้จำนวนและสี มันยังทำให้ชุ่มช่ำหัวใจ เพราะมันมีเส้นเดียวในโลกที่พี่อาสาและเด็กๆได้ทำร่วมกัน..
  • ชาวอาสาสร้างสุข ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ. กาญจนบุรี
  • การป้อนข้าวเด็กๆโดยทั่วไปแล้ว บางคนป้อนง่าย แต่บางคนป้อนยังไงก็ไม่ยอมกิน สาเหตุเหล่านั้นมีมากมายหลายประการ เช่น เบื่ออาหาร ไม่สบาย หรือ น้องอาจจะอิ่มจากอาหารมื้อก่อนหน้านั้น...
  • สัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่พี่สิทธิ์(ประสิทธิ์ วัชรสิริทรัพย์) มาดูแลน้อง ซึ่งเป็นระยะเวลา 1 ปีแล้วของการมาเป็นอาสาสมัครเวลาผ่านไปเร็วมาก...
  • มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินงานอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่ ปี 2548 และในปัจจุบันได้พัฒนาระบบงานอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์ 4 แห่ง ได่แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไท...
  • ในทุกครั้งที่พี่อาสามาทำกิจกรรมเลี้ยงน้อง ช่วงเวลาพักกลางวัน รอรับน้องในช่วงบ่าย พี่อาสาก็จะรวมตัวกัน “ล้างกล่องนม” เป็นกล่องนมที่เด็กๆในสถานสงเคราะห์ดื่ม
  • เป็นวันที่ธรรมดาสำหรับคนทั่วไป แต่สำหรับเด็กๆแล้ว ถือได้ว่าเป็นพิเศษวันหนึ่งเลย
  • พี่จงเป็นพี่อาสาอีกคนหนึ่งน้องที่ตนเองดูแลได้กลับไปอยู่กลับครอบครัว แต่พี่จงไม่หยุดที่จะเป็นอาสาสมัครที่จะดูแลเด็กคนอื่นๆ อีก...