พลังอาสาสมัครสร้างสุข

รอบรั้ว...บ้านเฟื่องฟ้า

  • เด็กและพี่อาสาบ้านเฟื่องฟ้าช่วยกันนำเปลือกไข่ไก่มาแปะในกระดาษโดยทำให้เป็นรูปต่างๆ..
  • การปั้นดินเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กให้แข็งแรง เหมาะสำหรับเด็กก่อนจะพัฒนาไปจับดินสอเพื่อฝึกเขียน..
  • กิจกรรมจากพี่อาสาสามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ เขาจะเกิดการเรียนรู้ เขาจะรับรู้ความรักต่อพี่ของตนที่มาหาพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ ...
  • กิจกรรมยามบ่ายวันนี้ พี่และน้องช่วยกันทำหมวกใบน้อยๆที่ใช้ในงานหรือเทศกาลต่างๆ โดยการนำกรวยกระดาษมาตกแต่งวาดรูป ระบายสี ..
  • การทัศนศึกษานอกสถานสงเคราะห์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้สังคม เป็นการเปิดโลกทรรศน์ให้เด็กๆ..
  • ในงานอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ นอกจากกิจกรรมดูแลเป็นเพื่อนเล่น สอนการบ้านแล้ว สิ่งสำคัญอีกเรื่องคือการบันทึกติดตามพัฒนาการของเด็ก..
  • 2 ปีกว่าแล้วที่พี่ปุ่น อาสาสมัครบ้านเฟื่องฟ้า ได้อาสามาดูแลเด็กพิการในสถานสงเคราะห์ พี่ปุ่นมาด้วยความรักและอยากเห็นพัฒนาการที่ดีของเด็กๆ...
  • กิจกรรมเลี้ยงวันปีใหม่ของอาสาสมัครและเด็กพิการที่บ้านเฟื่องฟ้า ถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆแต่ก็ทำให้เด็กๆตื่นตาตื่นใจในวันพิเศษเช่นนี้ได้..