สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง

สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง

  • มีผู้กล่าวถึงตำนานป่าคำชะโนดไปต่างๆนาๆ แต่ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์บอกได้ว่า ป่าคำชะโนดนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะ และเป็นที่ศรัทธาของคนมากมาย ...
  • โทงเทงไทยกับโทงเทงฝรั่งเป็นพืชพี่น้องในสกุลเดียวกันแต่คนละชื่อเท่านั้น คุณค่าทางยาและโภชนาการไม่ต่างกัน แต่มีสรรพคุณหนึ่งซึ่งยังไม่มีการพูดถึงกันทางสื่อสาธารณะคือ ฤทธิ์ต่อระบบสืบพันธุ์..
  • ในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึง ผลไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อ ลูกพิลังคะ ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุฉันเป็นยาได้ แต่ว่า..
  • ในที่นี้ขอกล่าวถึง ความเชี่ยวชาญการรักษาโรคที่เลืองลืออย่างหนึ่งของพ่อหมอทองสาคือ การรักษา "โรคหล่อย" อันเป็นภาษาอีสาน หมายถึง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ..
  • ตำรับยาแก้ปวดเมื่อยและยาบำรุงกำลังนี้ ได้มาจากเวทีการจัดการความรู้เรื่องนวดพื้นบ้านไทย ที่ตั้งใจให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค..
  • การใช้ภูมิปัญญายาสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อขจัดภัยจากสัตว์สารพัดพิษยามวิกฤตน้ำท่วมน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดทุกข์ของชาวบ้านที่อยู่ไกลปืนเที่ยง..
  • อยู่ไฟแบบเกาะยาวไม่มีการนั่งถ่าน แต่มีสิ่งที่แตกต่าง คือ มีการใช้ก้อนเส้ามากดนวดไปตามท้อง เพื่อให้มดลูกเข้าอู่เร็ว ...
  • อาการปวดเข่า ปวดแข้งปวดขา อย่านึกว่าเฉพาะรุ่น สว.(สูงวัย) เท่านั้น เพราะในความเป็นจริงคนรุ่นหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยก็มีอาการปวดเข่า ปวดแข้งขากันมาก เพราะอะไรหรือ?