บริหารจิตชีวิตเป็นสุข

บริหารใจ กายแข็งแรง

  • ความเมตตามีอานุภาพในการเยียวยา ช่วยให้พลังชีวิตที่ถูกกดทับกลับคืนมา ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่านั้น หากยังมีอานิสงส์แก่ตัวเราเองอย่างที่นึกไม่ถึง..
  • ความดีและความสุขนั้นอยู่ใกล้กันมาก ถ้าอยากให้ลูกมีความสุข ก็ควรสนับสนุนให้เขาทำดี ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมที่มีอยู่แล้วในใจเขา แต่จะเกิดผลดีอย่างแท้จริง พ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมคุณธรรมในใจตนก่อน...
  • ฉลาดแค่ไหน รวยเพียงใด ก็ไม่ควรลืมกายและใจ แต่หากเหินห่างแปลกแยกกับใจและกายของตน ก็เท่ากับไม่รู้จักตัวเอง และเมื่อไม่รู้จักตัวเองเสียแล้ว จะมีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไร..
  • ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรา เป็นประโยชน์ทั้งนั้น ถ้าเรารู้จักมอง ถ้าเราวางใจเป็นเราสามารถหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่ง..
  • จะเห็นได้ว่าการมีอายุยืน หรือมีสุขภาพดีนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องของกายเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องแนบแน่นกับจิตใจ และความสัมพันธ์ทางสังคมด้วย..
  • สิ่งเล็กๆไม่ใช่ว่าไร้ค่า และสิ่งที่ดูเหมือนไร้ค่าที่จริงแล้วมีความสำคัญมาก อย่าดูถูกสิ่งเล็กน้อยและอย่าดูถูกตัวเองว่าไม่มีคุณค่า ไร้ความสำคัญ..
  • ชีวิตมีทางออกเสมอหากกลับมามองที่ใจเรา อย่าเสียเวลากล่าวโทษคนอื่นหรือก่นด่าชะตากรรม แต่หันมาใคร่ครวญตนเองด้วยสติและปัญญา ไม่ช้าทางออกก็ย่อมปรากฏ..
  • เมื่อเราเผลอทำในสิ่งที่ไม่น่าทำจนหน้าแตกเรียบร้อยแล้ว อย่างแรกที่ควรทำคือ ยอมรับความจริง และยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาของมนุษย์ ..