เกาะติดสถานการณ์

ชุมชนเดินหน้า

  • ข้าวฮางอินทรีย์ที่ใช้วิธีการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ข้าวที่ผ่านกระบวนการทำข้าวฮาง จะคงคุณค่าของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไว้..
  • าวตะโหมดรุ่นใหญ่หันปลูกต้นตาลโตนดในพื้นที่ หลังเหลือเพียงไม่กี่ต้น หวังอยากจะให้ตนตาลโตนดกลับมาเต็มพื้นที่อีกครั้ง..
  • วิถีเดิมที่พึ่งผักสมุนไพรรักษาโรคก่อนถึงมือหมอ วิถีใหม่ถูกกำหนดโดยวิทยาศาสตร์หมด ตรงนี้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดเป็นหมู่บ้านที่ปลูกสมุนไพรกินได้...
  • ภาวะโลกร้อน นับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ และแน่นอนว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ทั้งหมด..
  • อาหารมื้อเช้าสำคัญที่สุด พวกหนูคงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องถ้าท้องยังหิว โครงการอาหารโรงเรียนแบบนี้มีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเอง สด สะอาดปลอดภัยแน่นอน..
  • เมื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน นั่นเป็นวัยที่หนุ่มสาวทั้งหลายจะมีเวลาพักผ่อนน้อยลง เพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำงาน อาจทำให้ขาดการดูแลสุขภาพของตนเอง..
  • การปลูกผัก ช่วยสอนวิธีใช้ชีวิต และการกินอาหารอย่างถูกสุขอนามัย โดยที่เด็กจะเต็มใจลองผักชนิดใหม่มากขึ้น เริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆในบ้านก็สร้างการเรียนรู้ที่ดีได้..
  • ‘ผัก’ ไม่ว่าจะเป็นผักชนิดใดก็ตาม ถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง การหันมาใช้สารเคมีของเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต และให้คงสภาพอยู่ได้นานนั้น ส่งผลให้ ‘ผัก’ ไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร..