#อาสาสร้างสุขให้เด็ก

admin 26 กันยายน 2020

เราอาจจะทำอะไรเพื่อเด็กๆได้ไม่มาก แต่ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

ต้นเทียนทะเล ไม้คุ้มครองที่น่าส่งเสริมให้ปลูก

admin 26 กันยายน 2020

เทียนทะเลหรือเทียนเล ช่วยรักษาระบบนิเวศและสามารถสร้างอาชีพให้คนในชุมชนได้ จึงควรที่จะจัดให้มีการรณรงค์ในการฟื้นฟู

#อาสาสร้างสุขให้เด็ก

admin 18 กันยายน 2020

ทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้ม ได้ยินเสียงหัวเราะ เเววตาสดใสของน้อง ๆ ที่มองมาที่เรา เราก้รู้เลยว่าเราทำงานจิตอาสาในสถานสงเคราะห์ไปเพื่ออะไร