“อายุยืน” กินอยู่ และสัปปายะแนวพุทธ

admin 21 พฤศจิกายน 2023

พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนประโยชน์เพื่อการพ้นทุกข์สู่พระนิพพานเท่านั้น ท่านยังแนะนำประโยชน์สำหรับชีวิตฆราวาสทางโลกด้วย

ศึกษาดูงานด้านอาสาสมัครที่ จ.นครศรีธรรมราช(3)

admin 24 ตุลาคม 2020

ช่วงเช้าวันที่3 คณะผู้ศึกษาดูงานได้เดินทางไปไหว้ศักการะ […]

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเชื่อมต่อระบบของประเทศ…ได้จริง? (จบ)

admin 27 ตุลาคม 2023

ในหลายๆ พื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลเป็นอย่างดี

kids zone เพื่อการเรียนรู้ของชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้างบางซื่อ

admin 17 ธันวาคม 2021

Kid’s zone ช่วยเด็กในชุมชนที่ขาดโอกาส ให้ได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

น้ำมันนวดจากสมุนไพรและดอกไม้

admin 6 กุมภาพันธ์ 2020

เวทีเสวนาสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 27 โดย สมาพันธ์แพทย์แผนไ […]

บัญชียาหลักแห่งชาติจากสมุนไพร

admin 16 มิถุนายน 2019

บัญชียาจากสมุนไพร เป็นความพยายามของกระทรวงสาธารณสุขที่จ […]