อบรมอาสาสร้างของเล่นน้อง

admin 25 กรกฎาคม 2020

อบรมอาสาสมัครสร้างของเล่นสำหรับใช้ในการพัฒนาการเด็ก

พืชสมุนไพร เสี่ยงภัยกับ CPTPP

admin 25 กรกฎาคม 2020

UPOV 1991 เปิดโอกาสให้เกิดการผูกขาดได้ง่าย ทั้งพันธุพืชไปถึงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ หากมีส่วนของพันธุ์พืชที่มีผู้ถือสิทธิครอบครองไว้ ก็จะสามารถตามมาเอาผิดทางกฏหมายได้

นิทานปันสุข #3

admin 17 กรกฎาคม 2020