สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง

สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง

  • ระย่อมเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพน่าศึกษาทดลอง ในตางประเทศเช่นประเทศอินเดียมีการศึกษาวิจัยมาตั้งแต่ 50 ปีก่อนแล้วว่า สารสกัดจากรากระย่อมสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของคนได้ ..
  • ปีกไก่ดำที่คนไทยลืมและห่างหายไปจากวิถีชีวิตเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพสูง ควรหันมาส่งเสริมงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชน..
  • หลายท่านคงนึกไม่ถึงว่า อังกาบหนู พืชสมุนไพรต้นน้อยๆ หรือบางคนเห็นเป็นวัชพืชนั้น นอกจากให้ความสวยงามแบบไม้ประดับแล้ว ยังมีสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจน่าเรียนรู้นำมาใช้ดูแลสุขภาพ..
  • ตอนนี้ผู้สูงอายุไทยกำลังเพิ่มปีละ5 แสนคน คาดว่าปี 2568 ไทยแลนด์จะก้าวสู่ "สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์" ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของเรามียา หอมดีๆสำหรับผู้สูงอายุ...
  • ผักหอมน้อย หรือ ผักหอมผอม คือชื่อเรียกพืชชนิดหนึ่งของคนภาคอีสานและภาคเหนือ แล้วคนภาคกลางรู้จักหรือไม่ว่าพืชชนิดนี้เรียกว่าอะไร ? ..
  • หน่อกะลา ไม่ใช่กะลามาจากมะพร้าว คำเรียกนี้เป็นชื่อพื้นเมืองของคนเกาะเกร็ด หน่อกะลานั้นหมายถึง ข่าชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อเรียกทั่วไปว่า “ข่าน้ำ” ..
  • ในอดีตอย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยอยุธยากว่า 300 ปีมาแล้ว ก็ปรากฏสูตรตำรับพระโอสถเข้ากัญชา (ชื่อพฤกษศาสตร์ Cannabis sativa) ถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหลายตำรับ เพื่อให้บรรทมหลับเป็นสุข เสวยพระกระยาหารได้...
  • การศึกษาวิจัยในประเทศจีนพบว่า งานวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์จากรากของขี้ตุ่นมีคุณสมบัติในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ ..