สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง

สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง

  • อยู่ไฟแบบเกาะยาวไม่มีการนั่งถ่าน แต่มีสิ่งที่แตกต่าง คือ มีการใช้ก้อนเส้ามากดนวดไปตามท้อง เพื่อให้มดลูกเข้าอู่เร็ว ...
  • อาการปวดเข่า ปวดแข้งปวดขา อย่านึกว่าเฉพาะรุ่น สว.(สูงวัย) เท่านั้น เพราะในความเป็นจริงคนรุ่นหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยก็มีอาการปวดเข่า ปวดแข้งขากันมาก เพราะอะไรหรือ?
  • ผลไม้ทั้ง 7 ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุเก็บไว้เป็นยาใช้ได้ตลอดชีพ เป็นผลไม้ที่หาได้ไม่ยาก ทุกบ้านควรมีไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านและช่วยกันส่งเสริมการปลูก..
  • ผลไม้ยาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตนั้น อย่างน้อยๆ มีผลไม้ 7 ชนิดที่ใช้เป็นยาประจำตัวในหมู่ภิกษุและภิกษุณีในสมัยพุทธกาลและน่าสืบต่อมาด้วย ..
  • มะแข่น เป็นสมุนไพรเครื่องเทศที่มีรสเผ็ดหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพิ่มรสชาติชวนชิมให้แก่หลากหลายเมนูอาหารพื้นเมือง ..
  • ในเวลานี้โรงพยาบาลของรัฐมากมายทั่วประเทศจึงมีการบริการการแพทย์แผนไทย ตรวจรักษาฟื้นฟูสุขภาพมากมาย มีทั้งการจ่ายยาไทย นวดไทย ดูแลอยู่ไฟหลังคลอด..
  • น้ำฝาด ตามราชบัณฑิตหมายถึง “น้ำที่มีรสฝาด เกิดจากการเอาเปลือกไม้ แก่นไม้เป็นต้นของไม้บางชนิดเช่นขนุนมาต้ม ใช้ย้อมสบงจีวร, ฝาดก็ว่า เช่น ผ้าย้อมฝาด” ..
  • ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน บ้านใครหรือแม้แต่ที่ทำงานใครที่พอมีที่ปลูกต้นไม้ในกระถาง ขอให้เริ่มปลูกกะเพรา ไว้กันทุกบ้านทุกที่เก็บไว้ปรุงเป็นยาสมุนไพร..