รับอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์


ส่งความสุขปี 2562
มอบของขวัญให้เด็ก

          มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548ปัจจุบันมีเป้าหมายใน  5 สถานสงเคราะห์ 
          จากการเก็บข้อมูลของมูลนิธิสุขภาพไทย พบว่า อาสาสมัคร 1 คน ดูแลเด็ก 1 คน เพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เป็นประจำต่อเนื่องกัน 16 ครั้ง ช่วยให้เด็กมีสมาธิเรียนรู้ได้ดีขึ้น เด็กพูดได้เร็วขึ้น ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น  

          เริ่มต้นปีใหม่ 2562 มูลนิธิสุขภาพไทยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใจมอบ “ของขวัญ” ให้ “เด็ก” ซึ่งเป็นของขวัญที่เด็กต้องการมากที่สุด คือ “อาสาสมัคร” ที่มาเป็นเพื่อนเล่น ช่วยทำการบ้าน ชวนอ่านหนังสือ ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ และที่วิเศษสุดคือ การสร้างสายสัมพันธ์ให้เด็กเรียนรู้ชีวิตแบบครอบครัวอันอบอุ่น

          สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  ..
 

ปฐมนิเทศอาสาในแต่ละแห่ง ดังนี้

1.สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.

2.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562  เวลา 9.00-12.00 น.

3.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (ปลายเมษายน 2562 จะแจ้งวันเวลาให้ทราบอีกครั้ง)

4.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า (ปลายเมษายน 2562 จะแจ้งวันเวลาให้ทราบอีกครั้ง)

5.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ (ปลายเมษายน 2562 จะแจ้งวันเวลาให้ทราบอีกครั้ง)

 

สอบถามเพิ่มเติมที่      มูลนิธิสุขภาพไทย ( จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)
                                 โทร. 0-2589-4243,0-2591-8092 มือถือ 087-5101687
                                  อีเมล์ thaihof@gmail.com

สนับสนุนโดย           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )
                             สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)