ด่วน..รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 ตำแหน่ง
 

           คุณสมบัติ
                   1) อายุ ตั้งแต่ 20 - 35   ปี
                   2) จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
                   3) มีความสามารถและทักษะการติดต่อประสานงาน ใช้โปรแกรม Microsoft office
                   4) สามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดในบางโอกาสได้
                   5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี
                   6) มีความสนใจการพัฒนาด้านสังคมต่างๆ 

 

           หน้าที่ความรับผิดชอบ
                   1) ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ
                   2) ติดต่อประสานงาน
                   3) ค้นข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล จัดการประชุม และทำรายงานการประชุม
                   4) งานในสำนักงานที่ได้รับมอบหมาย

 

           ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาหลักฐาน ดังนี้
                   1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
                   2) สำเนาบัตรประชาชน
                   3) สำเนาทะเบียนบ้าน
                   4) สำเนาวุฒิการศึกษา
                   5) หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

 

           สอบถามและส่งใบสมัครมาที่

                   มูลนิธิสุขภาพไทย (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)
                   403 ซ.7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
                   แฟกซ์ 0-2589-4243 , 0-2591-8092 กด 15 หรือ E-mail : thaihof@yahoo.com                                                                        รับสมัครถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560