ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง

  

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประสานงานอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์   (ระยะเวลา 2 ปี)

คุณสมบัติ

1.มีประสบการณ์  หรือมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
2.มีความรู้ และสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
3.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ขยัน  อดทน  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และทำงานเป็นทีมได้
5.สะดวกในการทำงานวันหยุดและงานเพื่อสังคม
6.อายุไม่เกิน 40 ปี

หลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.วุฒิการศึกษา
5.กรอกใบสมัครตามเอกสารใบสมัครงานของมูลนิธิฯ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2561

 

สอบถามและส่งใบสมัครมาที่

มูลนิธิสุขภาพไทย (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)
403 ซ.7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร./ แฟกซ์ 0-2589-4243, 0-2591-8092 กด 15 หรือ E-mail : thaihof@yahoo.com

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน ได้ที่นี่ คลิก..ใบสมัครงาน