ปันเวลา สร้างรอยยิ้ม ด้วยการเป็นอาสาให้เด็กพิการบ้านเฟื่องฟ้า


เด็ก ในสถานสงเคราะห์มีจำนวนมาก
บุคลากร ในสถานสงเคราะห์มีจำนวนจำกัด
อาสา ในสถานสงเคราะห์มีส่วนช่วยเติมเต็มชีวิตให้เด็ก และ แบ่งเบาภาระให้บุคลากร

 

มูลนิธิสุขภาพไทย เชิญชวน คนใจอาสามาร่วมกันสร้างความสุขง่ายๆ โดยปันเวลาเพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มาเป็นเพื่อเด็ก สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ถักทอสายสัมพันธ์สร้างความรักความเมตตาให้กับเด็ก

เมื่ออาสาได้แบ่งปันเวลา สร้างรอยยิ้ม และอยู่ร่วมกับเด็กๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องประมาณ 4 เดือน(16 ครั้ง) จากการติดตามผลพบว่า

   เด็กมีความสุขมากขึ้น
   เด็กมีพัฒนาการสมวัย
   เด็กเข้าสังคม รู้จักกฏกติกามารยาทเพิ่มขึ้น

ชวนพี่อาสา 1 คน ดูแลเด็ก 1 คน
เริ่มวันนี้ คุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้นวันนี้เช่นกัน

 

เลือกสมัครอาสาตามรายละเอียดกิจกรรมต่อไปนี้

         วัน เวลา ทำกิจกรรม
           วันพฤหัสฯ  เวลา   9.00-12.00 น. 
           วันอาทิตย์   เวลา 14.00-16.00 น.

            

          หมายเหตุ : บ้านเฟื่องฟ้าขยายระยะเวลารับสมัครอาสาออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
                           เริ่มกิจกรรมอาสา ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน-สิ้นเดือนธันวาคม 2561

                ..คลิกดูแผนที่บ้านเฟื่องฟ้า..


  คุณสมบัติพี่อาสา

   1.มีจิตใจเอื้อเฟื้อ มีความเมตตาต่อเด็ก มีความสนใจการพัฒนาเด็ก
   2.มีเวลาสัปดาห์ละครั้ง (3 ชั่วโมง) ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 4 เดือน (16 ครั้ง)
   3.อายุ 20 ปีขึ้นไป

ปฏิทินกิจกรรมอาสา

 ปฐมนิเทศอาสา :  อยู่ระหว่างประสานวันจัดปฐมนิเทศอาสา คาดว่ากลางเดือน ต.ค.2561                      
 เริ่มงานอาสา : ตุลาคม-มกราคม 2562
 ระยะเวลาการเป็นอาสา : 4 เดือน

เมื่อดาวน์โหลดใบสมัครแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่อีเมล์ thaihof@gmail.com หรือแฟกซ์ 0-2589-4243 กด 15

สอบถามเพิ่มเติม     มูลนิธิสุขภาพไทย
                            โทร. 0-2589-4243 , 0-2591-8092 มือถือ 087-5101687
                            E-mail : thaihof@gmail.com

สนับสนุนโดย         กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
                            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)