ปันเวลา สร้างรอยยิ้ม ด้วยการเป็นอาสาให้เด็ก


เด็ก ในสถานสงเคราะห์มีจำนวนมาก
บุคลากร ในสถานสงเคราะห์มีจำนวนจำกัด
อาสา ในสถานสงเคราะห์มีส่วนช่วยเติมเต็มชีวิตให้เด็ก และ แบ่งเบาภาระให้บุคลากร

 

มูลนิธิสุขภาพไทย เชิญชวน คนใจอาสามาร่วมกันสร้างความสุขง่ายๆ โดยปันเวลาเพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มาเป็นเพื่อเด็ก สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ถักทอสายสัมพันธ์สร้างความรักความเมตตาให้กับเด็ก

เมื่ออาสาได้แบ่งปันเวลา สร้างรอยยิ้ม และอยู่ร่วมกับเด็กๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องประมาณ 4 เดือน(16 ครั้ง) จากการติดตามผลพบว่า

   เด็กมีความสุขมากขึ้น
   เด็กมีพัฒนาการสมวัย
   เด็กเข้าสังคม รู้จักกฏกติกามารยาทเพิ่มขึ้น

ชวนพี่อาสา 1 คน ดูแลเด็ก 1 คน
เริ่มวันนี้ คุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้นวันนี้เช่นกัน

 

เลือกสมัครอาสาตามรายละเอียดกิจกรรมต่อไปนี้

                          วัน เวลา ทำกิจกรรม
                          • วันพฤหัสฯ    เวลา 13.00-16.00 น.
                          • วันเสาร์        เวลา 13.00 –16.00 น.
                          • วันอาทิตย์    เวลา 13.00 –16.00 น.

                           

หมายเหตุ : อาสาสมัครที่บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด มีระยะเวลาในการเป็นอาสา 6 เดือน

                  และปฐมนิเทศอาสาสมัคร ในวันเสาร์ที่ 14 ก.ค.2561 เวลา 9.00-13.00 น.
               ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี .. คลิกดูแผนที่

                             วัน เวลา ทำกิจกรรม
                               วันศุกร์     เวลา  9.00-12.00 น.
                               วันเสาร์    เวลา  9.00-12.00 น.

                              

หมายเหตุ : อาสาสมัครที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต มีระยะเวลาในการเป็นอาสา 4 เดือน ( ก.ค.-ต.ค.2561 )

                 และปฐมนิเทศอาสาสมัครในวันเสาร์ที่ 7 ก.ค.2561 เวลา 9.00-13.00 น.
                 ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (คลอง 6) จ.ปทุมธานี ...
คลิกดูแผนที่

                               วัน เวลา ทำกิจกรรม
                                  วันพุธ      เวลา 9.00-12.00 น. 
                                  วันศุกร์     เวลา 9.00-12.00 น.
                                  วันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น.

                                                                                                      
                                 

หมายเหตุ : อาสาสมัครที่บ้านราชวิถี มีระยะเวลาเป็นอาสาสมัคร 4 เดือน ( ก.ค.-ต.ค.2561 )

                   และปฐมนิเทศอาสาสมัคร ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค.2561 เวลา 9.00-13.00 น.
                 ที่่่่่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ..
คลิกดูแผนที่

         วัน เวลา ทำกิจกรรม
            วันพฤหัสฯ  เวลา   9.00-12.00 น. 
           วันอาทิตย์   เวลา 14.00-16.00 น.

            

หมายเหตุ : อาสาสมัครที่บ้านเฟื่องฟ้า มีระยะเวลาเป็นอาสาสมัคร 4 เดือน (ส.ค.-พ.ย.2561)

                   และปฐมนิเทศอาสาสมัคร ประมาณกลางเดือนสิงหาคม (อยูู่ระหว่างประสานงาน)
               
..คลิกดูแผนที่..

 

              วัน เวลา ทำกิจกรรม
            วันพฤหัสฯ  เวลา  9.00-12.00 น. (เด็กพิการ ซี.พี) อ่านนิทาน วาดรูป เป็นเพื่อน
            วันเสาร์  เวลา  9.00-12.00 น. (เด็กพิการร่างกาย) เป็นเพื่อนเล่น สอนอ่าน-เขียน

          

หมายเหตุ : 1.อาสาสมัครที่บ้านนนทภูมิ มีระยะเวลาเป็นอาสาสมัคร 4 เดือน ( มิ.ย.-ต.ค.2561 )
                 2.อาสาสมัครบ้านนนทภูมิ กำหนดปฐมนิเทศอาสาใหม่ วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย.2561 


  คุณสมบัติพี่อาสา

   1.มีจิตใจเอื้อเฟื้อ มีความเมตตาต่อเด็ก มีความสนใจการพัฒนาเด็ก
   2.มีเวลาสัปดาห์ละครั้ง (3 ชั่วโมง) ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 4 เดือน (16 ครั้ง)
   3.อายุ 20 ปีขึ้นไป

ปฏิทินกิจกรรมอาสา

 ปฐมนิเทศอาสา :  ดูรายละเอียดของแต่ละบ้าน                      
 เริ่มงานอาสา : กรกฎาคม 2561
 ระยะเวลาการเป็นอาสา : 4 เดือน

เมื่อดาวน์โหลดใบสมัครแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่อีเมล์ thaihof@gmail.com หรือแฟกซ์ 0-2589-4243 กด 15

สอบถามเพิ่มเติม     มูลนิธิสุขภาพไทย
                            โทร. 0-2589-4243 , 0-2591-8092 มือถือ 087-5101687
                            E-mail : thaihof@gmail.com

สนับสนุนโดย         กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
                            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)