แนะนำร้านหมอนวดไทยผู้พิการทางการเห็น


          มูลนิธิสุขภาพไทยได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายหมอนวดไทยผู้พิการทางการเห็น มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาระบบการฝึกอบรมวิชาชีพการนวดไทยสำหรับคนตาบอดให้สามารถประกอบวิชาชีพการนวดไทยในสถานบริการภาครัฐและเอกชนและประกอบอาชีพนวดไทยเพื่อเลี้ยงชีพได้
          ดังนั้น มูลนิธิขอแนะนำสถานที่ร้านให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพโดยผู้พิการทางการเห็น ซึ่งทางมูลนิธิได้ประสานงานร่วมกันเป็นเครือข่าย 10 แห่ง  ต่อไปนี้


 

1.ร้านบุญชูนวดเพื่อสุขภาพ 
95/48 หมู่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ดำเนินงานโดย คุณบุญชู  โทร.085-2577430

คลิก..ดูเส้นทางไปร้านบุญชูนวดเพื่อสุขภาพ
.............................................................................

2.ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน 
42/126 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียร ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน จ.นครปฐม
ดำเนินงานโดย ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์  โทร.02-4290856

คลิก..ดูเส้นทางไปศูนย์ฝึกอาชีพหญิงสามพราน
.............................................................................

3.ร้านมานพนวดไทย
49/640 หมู่ 2 หมู่บ้านสวัสดิการ ถ.แจ้งวัฒนะ 28 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ดำเนินงานโดย คุณมานพ ตะเคียนคาม โทร.088-0599006

คลิก..ดูเส้นทางไปร้านมานพนวดไทย
..............................................................................

4.ร้านสุขสัมผัสนวดแผนไทย สาขาเมืองเอก
30/109 หมู่ 13 (ทางเข้าเมืองเอกรังสิต) ถ.พหลโยธิน 87 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ดำเนินงานโดย คุณนภดล เขมะรัตนา  โทร.097-3563632

คลิก..ดูเส้นทางไปร้านสุขสัมผัส สาขาเมืองเอก
..............................................................................

5.ร้าน D.K.C.นวดเพื่อสุขภาพ 
239/139 หมู่บ้านเรือนสุข 2 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 9) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ดำเนินงานโดย คุณคำดี สาระวิทย์  โทร.062-6453402

คลิก..ดูเส้นทางไปร้าน D.K.C.นวดเพื่อสุขภาพ  
..............................................................................

6.ร้านบัวหลวงนวดแผนไทย
107/430 ปากซอย 8 ถ.สวนสยาม เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
ดำเนินงานโดย คุณสุรศักดิ์ วนารมย์ โทร.093-9796260  

คลิก ..ดูเส้นทางไปร้านบัวหลวงนวดแผนไทย
.............................................................................

7.สมาคมส่งเสริมการนวดไทยคนตาบอด
1/1330 หมู่บ้านการเคหะรามคำแหง ถ.รามคำแหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ    
ดำเนินงานโดย คุณขันคำ ทองลาย โทร.087-8232215 

คลิก..ดูเส้นทางไปสมาคมส่งเสริมการนวดไทยคนตาบอด
...........................................................................

8.ร้านเสน่ห์นวดไทย 
86/7 หมู่ 2 ซอยแบริ่ง 48/7 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ดำเนินงานโดย คุณอำนวย สุวรรณรังสิกุล  โทร.097-3966445

คลิก..ดูเส้นทางไปร้านเสน่ห์นวดไทย
..............................................................................

9.ร้านธีรวัฒน์นวดแผนไทย 
1019/11 หมู่ 15 (การเคหะบางพลี) ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ดำเนินงานโดย คุณธีรวัฒน์ จันทรสารีนันท  โทร.096-9839639

คลิก..ดูเส้นทางไปร้านธีรวัฒน์นวดแผนไทย
....................................................................

10.ร้านสุขสัมผัสนวดแผนไทย สาขาศรีราชา

เลขที่20 ซอยพิพัฒนา 1 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ดำเนินงานโดย คุณพิชัย โพธิ์ชัย  โทร.086-8974666


คลิก..ดูเส้นทางไปร้านสุขสัมผัสนวดแผนไทย สาขาศรีราชา