รับจิตอาสาทำความสะอาดอาคารพักเด็ก ในสถานสงเคราะห์

   

 

     มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน และในทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์จะต้องทำความสะอาดอาคารเรือนนอนของเด็กๆเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กจะต้องดูแลเด็กๆไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งเป็นภาระที่หนักพอสมควร ดังนั้นเพื่อแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงได้ดูแลเด็กๆได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงทุกคน ทางมูลนิธิสุขภาพไทย จึงขอเชิญชวนจิตอาสาเข้ามาช่วยกันทำความสะอาดภายในห้องพักและบริเวณรอบๆอาคารพักของเด็ก เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็กๆในสถานสงเคราะห์ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งวันช่วงเช้าเท่านั้น
      โดยมีรายละเอียด ต่อไปนี้


1.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (คลอง 5) ปทุมธานี
   กิจกรรมทำความสะอาดอาคารกิจกรรมเด็ก
   วันทำกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562  เวลา 8.30-12.00 น.


............................................................................................

2.สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพ
    กิจกรรมทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรู้บ้านราชวิถี
    วันทำกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562  เวลา 8.30-12.00 น.

.................................................................................................

3.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า ปากเกร็ด นนทบุรี
    กิจกรรมทำความสะอาดอาคารราชพฤกษ์
    วันทำกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 8.30-12.00 น.

................................................................................................

สอบถามเพิ่มเติมที่      มูลนิธิสุขภาพไทย ( จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)
                              โทร. 0-2589-4243,0-2591-8092 มือถือ 087-5101687
                               อีเมล์ thaihof@gmail.com


สนับสนุนโดย           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )
                            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)