รับจิตอาสาปรับปรุงทัศนียภาพบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นนทบุรี

          เนื่องด้วยมูลนิธิสุขภาพไทยร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมด้านอาสาสมัครขึ้นร่วมกัน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับผู้รับบริการภายในบ้านพักฯแห่งนี้ ให้เกิดความผ่อนคลายในระหว่างที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราว แต่ก่อนที่จะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องปรับสภาพภูมิทัศน์และทำความสะอาดเพื่อให้พื้นที่การดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครเป็นไปอย่างเหมาะสม สะอาดและปลอดภัย 

  

          จึงขอเชิญชวนชาวจิตอาสาทุกท่าน สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดภายในบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นนทบุรี เพียงครี่งวันช่วงเช้าเท่านั้น

          @ ขอรับบริจาควัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เช่น  
              -น้ำยาล้างจาน , ดินสำหรับปลูกต้นไม้ , กล้าพันธุ์มะนาว ,เมล็ดผักสวนครัวต่างๆ(ทำแปลงปลูกผัก) อาทิ เมล็ดคะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน
                และขอให้ทุกคนเตรียมถุงมือผ้ามาด้วยนะคะ
              -สำหรับผู้ประสงค์บริจาควัสดุ-อุปกรณ์ตามที่กล่าวมา สามารถติดต่อบริจาคสิ่งของได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นนทบุรี ได้โดยตรง
                สอบถามที่ ฝ่ายบริหาร โทร.02-582-1299 , ฝ่ายสวัสดการ โทร.02-582-1276

          ต้องการอาสาสมัคร  50 คน 
          @ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30-12.00 น. (อาสาเต็มแล้วค่ะ)

ขั้นตอนการสมัคร
1.ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดของท่านให้ครบถ้วน
2.ส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ thaihof@gmail.com ภายในวันที่ 24 พ.ค.2562

สอบถามเพิ่มเติมที่      มูลนิธิสุขภาพไทย ( จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)
                              โทร. 0-2589-4243,0-2591-8092 มือถือ 087-5101687
                               อีเมล์ thaihof@gmail.com


สนับสนุนโดย           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )
                            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)

    

เอกสารแนบขนาด
แผนที่บ้านพักเด็กและครอบครัวนนทบุรี367.49 KB