#อาสาสร้างสุขให้เด็ก

admin 16 ตุลาคม 2020

เราเคยคิดว่าจะมอบความสุขให้น้องๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น น้องๆก็มอบความสุขให้เราด้วยเหมือนกัน

admin 15 ตุลาคม 2020

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์

#อาสาสร้างสุขให้เด็ก

admin 14 ตุลาคม 2020

ทำความดีไม่ต้องมีใครเห็น เพราะสอ่งที่จำเป็น คือทำให้เป็น และทำให้ดี