ฟ้าทะลายโจรราชาแห่งรสขม สมคำพังเพย “หวานเป็นลมขมเป็นยา” (ตอนที่ 2)

admin 23 กรกฎาคม 2021

ตัดโควิดแต่ต้นไข้ ตัดไฟแต่ต้นลม โดยเปิดกว้างนำเอาสมุนไพรต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ

ฟ้าทะลายโจรราชาแห่งรสขม สมคำพังเพย “หวานเป็นลมขมเป็นยา”(ตอนที่ 1)

admin 16 กรกฎาคม 2021

ในบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2556) ยาฟ้าทะลายโจร ถูกจัดอยู่ในบัญชียาจากสมุนไพร บัญชีที่ 2 คือ ยาพัฒนาจากสมุนไพร

หนามพรหม ไม้หายากน่ารู้จัก

admin 9 กรกฎาคม 2021

ในความเชื่อมีการนำเอากิ่งหนามพรหมมาใช้ในพิธีกรรม โดยนำกิ่งหนามพรหมมาเคี้ยวกับหมากและพลู อย่างละ 7 ชิ้น แล้วพ่นให้เด็กทารกเพื่อคุ้มครองป้องกันอันตรายจากสิ่งชั่วร้าย