กพย.จี้ระบบยาโปร่งใส

ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กล่าวว่าจากกรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอังกฤษ (NHS) ถูกพบว่าอาจเกี่ยวข้องกับบริษัทยาระดับโลกนั้น เป็นที่พูดถึงในแวดวงสาธารณสุข และนำมาเทียบเคียงกับกรณีของประเทศไทย ที่มีกองทุนสุขภาพอยู่ 3 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และกองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ว่าต้องมีความโปร่งใส เพื่อให้นโยบายควบคุมด้านการใช้ยาไม่จำเป็นเดินหน้าได้ และป้องกันบริษัทยาเข้ามาล็อบบี้ทางอ้อมดังนั้น จึงควรมีหน่วยงานมาดูแล เฝ้าระวังเรื่องนี้ด้วย

ผู้จัดการ กพย. กล่าวว่า ที่ชัดเจนสุด คือ กรณีคณะกรรมการยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แม้จะไม่ใช่กองทุนสุขภาพภาครัฐ แต่เป็นหน่วยงานรัฐที่ดูแลด้านยา แต่กลับมีประกาศเพิ่มเติมข้อกำหนดของกรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่ง ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ อุตสาหกรรมยาข้ามชาติ และอุตสาหกรรมยาในประเทศ

ผศ.ภญ.นิยดากล่าวด้วยว่า ประเด็นนี้ทำให้เกิดความสงสัย เพราะประเทศที่พัฒนาแล้วไม่มีใครทำกัน เข้าใจว่าหากต้องการให้รับรู้กฎหมายต่างๆ ของอย. ก็แค่เรียกมารับทราบ หรือระดมความคิดเห็น ไม่ใช่ให้มารับทราบผ่านกรรมการ สรุป คือ การดูแลสุขภาพคนไทย ควรโปร่งใส อย่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้อง

ที่มา : ข่าวสด 25 ก.พ.57

บทความที่เกี่ยวข้อง