กรมบัญชีกลางให้ ขรก.เบิกค่ารักษาแพทย์แผนไทย-จีน เริ่ม 1 ม.ค.59

กรมบัญชีกลางเปิดให้ ขรก.รักษาแพทย์แผนไทยและจีนได้ ให้เบิกแบบเหมาจ่าย เริ่ม 1 ม.ค.59 แต่ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อการรักษาบำบัดโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่ใช่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่า เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้ข้าราชการ กระทรวงการคลังเปิดให้ข้าราชการรับการรักษาผ่านวิธีการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นต้นไป โดยการเบิกค่ารักษาพยาบาล ต้องเป็นการรักษาเพื่อการบำบัดรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่า จำเป็นต้องรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ

ประเภทโรคที่ใช้ในการบำบัดรักษา เช่น ค่าฝังเข็ม ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ราคา 150 บาท ให้เบิกแบบเหมาจ่าย ค่าฝังเข็มพร้อมกระตุ้นกรณีอัมพฤกษ์ อัมพาต ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ราคาเหมาจ่าย 200 บาท ค่านวดเพื่อบำบัดรักษาโรค ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง และไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ราคาเหมาจ่าย 200 บาท หากนวดสำหรับฟื้นฟูกรณีโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 4 มกราคม 2559

บทความที่เกี่ยวข้อง