การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ตำบลจอมศรี 2

 

 

 

 

 

 

 

 

เรายังอยู่กันที่ ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ค่ะ ชวนมาตรวจสุขภาพและพูดคุยกับหมอพื้นบ้านที่นี่…
ที่นี่คือ “ศูนย์การเรียนรู้หมอพื้นบ้านและปราชญ์ชาวบ้านตำบลจอมศรี”  เปิดให้บริการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ประชาชนในตำบลให้การตอบรับเป็นอย่างดี แม้ว่าจะเปิดให้บริการวันเดียว คือวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.ก็มีคนแวะมาใช้บริการ หรือมาพูดคุยกัน เป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีหมอพื้นบ้านและปราชญ์ชาวบ้านตำบลจอมศรี  และแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรีเป็นผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

ทางศูนย์เรียนรู้ฯ มีการติดตามและประเมินผลการรักษาผู้ป่วยที่มาใช้บริการ…
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ -16 มิถุนายน 2566 มีผู้มารับบริการในกลุ่มอาการระบบปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นจำนวน 53 คน  อาการทางผิวหนัง  1 คน  ระบบทางเดินอาหาร 5 คน
ผู้ป่วยที่มารักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมีอาการดีขึ้น
ติดตามผลในผู้ป่วยกลุ่มอาการระบบทางเดินอาหาร และระบบอื่นๆ พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหลังจากการรักษา
และที่สำคัญมากคือ…ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการรักษาของหมอพื้นบ้าน

เห็นมั้ยคะ การมีอยู่ของ  “ศูนย์การเรียนรู้หมอพื้นบ้านและปราชญ์ชาวบ้านตำบลจอมศรี”  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพ แอดมินคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับคนในพื้นที่

จากการดำเนินงานของ “คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตำบลจอมศรี” ทำให้โรงเรียนบ้านจอมศรีเปิดพื้นที่และให้เวลาทุกบ่ายวันศุกร์ในคาบวิชากิจกรรมชมรมของทางโรงเรียน  ให้เด็กๆ ได้มาเรียนรู้กับหมอพื้นบ้าน

กิจกรรมเรียนรู้ที่ผ่านมา คือสาธิตวิธีการฆ่าเหา โดยสมุนไพรที่จะนำมา เป็นสมุนไพรใกล้มือ หาใช้ได้ง่ายและเป็นที่รู้จักในชุมชน เด็กๆ สนุกมาก
การให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว เป็นเรื่องนึงที่แอดมินอยากให้มีในทุกตำบล

เพราะว่า เด็กๆ รุ่นใหม่จะได้ฟังเรื่องราวของหมอพื้นบ้าน และจะได้รู้จักหมอพื้นบ้าน ได้พูดคุยบ่อยๆ แอดมินเชื่อว่า กิจกรรมนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องสัก1-2 คน อยากเป็นหมอพื้นบ้าน อยากเรียนรู้สมุนไพรมากกว่านี้ หรือรู้จักดูแลสุขภาพตัวเองและครอบครัวจากความรู้ที่ได้รับมา
กิจกรรมเล็กๆ นี้เป็นการเพาะกล้าเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

#มูลนิธิสุขภาพไทย   #ศูนย์การเรียนรู้หมอพื้นบ้านและปราชญ์ชาวบ้านตำบลจอมศรี

#ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสมุนไพร

#สุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ   #สสส.