คลิก..รายละเอียดได้ที่นี่

เด็กต้องการห้องสมุด

ตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ระบาด มูลนิธิสุขภาพไทยได้ทำงานช่วยเหลือด้านอาหารและยาให้กับชุมชนพอเพียงพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ใต้ทางด่วนในเขตบางซื่อ จนในเวลานี้มูลนิธิฯ ยังคงร่วมกับคนในชุมชนทำงานส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชน รวมถึงคนในชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดี

ทางชุมชนพอเพียงพัฒนาและมูลนิธิสุขภาพไทย เล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นทุกวัน โอกาสแห่งการเรียนรู้และพัฒนาชีวิตวัยเยาว์นั้น มีความจำเป็นที่จะมีพื้นที่เล่นและเรียนรู้ แต่ไม่สามารถรอทางรัฐจัดสรรให้ได้จึงจัดทำ “โครงการห้องสมุดพอเพียง” ซึ่งเป็นห้องสมุดเล็ก ๆ ให้เด็กได้อ่านหนังสือและพอจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กเยาวชน โดยคำนวณงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งจะมีอาสาและคนในชุมชนช่วยกันลงแรงจัดทำขึ้นเอง

ทุกท่านที่เคยผ่านวัยเด็ก วัยเรียนรู้ ประสงค์จะสนับสนุนการสร้างห้องสมุดและพื้นที่เล่นให้กับเด็กเยาวชน

****** สามารถบริจาคได้ที่******
มูลนิธิสุขภาพไทย เลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 085-2-13416-0
เมื่อโอนแล้ว กรุณา แอ๊ดไลน์ ชื่อมูลนิธิสุขภาพไทย เพื่อแจ้งชื่อที่อยู่ในการจัดส่ง
ใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิฯ(เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้)

*** สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรฯ 02 589 4243 และ 086-338-5247