คำให้การ คนงานอาสา (2548-2558)

วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2548 กิจกรรม “อาสานวดเด็ก : สัมผัสกาย สัมผัสรัก” เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็น 1 ในหลายกิจกรรมรณรงค์ “ฉลาดทำบุญ” เชื่อมั่นว่าอาสาทุกท่านยังคงประทับใจและนึกถึงความสุขที่ได้ดูแลเด็กๆในสถานสงเคราะห์ที่ผ่านมา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี “อาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์” ในปี 2558 นี้  มูลนิธิสุขภาพไทยและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดงาน “โลก (จิต) อาสา : ทศวรรษฉลาดทำบุญกับคุณค่าต่อสังคม”   ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 2558  เวลา 9.00-17.00 น. ที่สวนโมกข์กรุงเทพ ในงานท่านจะได้พบกับคุณนันทิยา เด่นแดนโดม หรือพี่ไล และกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ
• งานจิตอาสา เช่น ผ้าห่มให้น้องคลายหนาว ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย ตุ๊กตาหลากหลาย เติมใจให้ผู้ป่วย เย็บผ้าให้เด็กอ่อนบ้านรังสิต
• ชมนิทรรศการมีชีวิต ให้คุณเข้าใจเรื่องบุญอย่างถูกต้อง
• เล่าเรื่อง 10ปี อาสาสร้างสุข โดย คุณรสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย
• เสวนา “ทศวรรษฉลาดทำบุญ กับคุณค่าต่อสังคม” โดย
พระไพศาล วิสาโล (ผู้ริเริ่มรณรงค์ฉลาดทำบุญ)
ร้อยตำรวจตรี วิชัย สุริยุทธ  (ดาบวิชัยคนบ้าปลูกต้นไม้นับล้านต้น)
คุณนันทิยา เด่นแดนโดม (อาสาสมัครนวดเด็กครบ 10 ปี)
คุณสยมพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (พยาบาลอาสาช่วยดูแลเด็กป่วย)
ดำเนินรายการโดย คุณนงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ
• รับของที่ระลึก ที่ทำด้วยตนเอง
และในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ภายในงานเปิดรับบริจาคของขวัญเพื่อนำไปให้เด็กในโรงพยาบาลเด็ก และเด็กในสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนรังสิตด้วย

 

แผนที่สวนโมกข์ กรุงเทพ แผนที่สวนโมกข์ กรุงเทพ

บทความที่เกี่ยวข้อง