คำให้การ คนงานอาสา (memo volunteer)

บันทึก…คำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer )
งาน 10 ปี โลก(จิต)อาสา : ทศวรรษฉลาดทำบุญกับคุณค่าต่อสังคม
เมื่อ 22 พ.ย.2558 ที่สวนโมกข์กรุงเทพ
คุณชลธิชา หนูเรืองงาม (หน่อย) จิตอาสาสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และอาสาข้างเตียงที่โรงพยาบาลเด็ก ตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

บันทึกคำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer )

admin 19 มิถุนายน 2019

บันทึก…คำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer ) คุณไ […]

บันทึกคำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer )

admin 19 มิถุนายน 2019

บันทึก…คำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer ) คุณข […]

บันทึกคำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer )

admin 19 มิถุนายน 2019

บันทึก…คำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer ) คุณเ […]