ดูรายละเอียดกิจกรรมบ้านราชวิถี 27ตค.62..คลิกที่นี่

มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยทำงานด้านอาสาสมัครร่วมกับ 5 บ้าน ได้แก่ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด บ้านเด็กอ่อนรังสิต บ้านเด็กหญิงราชวิถี บ้านเด็กพิการเฟื่องฟ้า และบ้านเด็กพิการนนทภูมิ และในทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานคุ้มครองฯจะต้องทำความสะอาดอาคารเรือนนอนของเด็กๆเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก หรือทำความสะอาดอาคารกิจกรรมเรียนรู้ของเด็ก ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กจะต้องดูแลเด็กๆไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักพอควร
ดังนั้นเพื่อแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงได้ดูแลเด็กๆได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงทุกคน ทางมูลนิธิสุขภาพไทย จึงขอเชิญชวนจิตอาสาเข้ามาช่วยกันทำความสะอาดภายในอาคารพักเด็กและบริเวณรอบๆอาคาร เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็กๆ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งวันช่วงเช้าเท่านั้น
..
กิจกรรมทำความสะอาดในเดือนตุลาคมนี้

@ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (อาสาเต็มแล้วค่ะ)
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562  เวลา 8.30-12.00 น.

ต้องการอาสาสมัคร 25 คน  ทำความสะอาดในอาคารพักขจรและบริเวณรอบๆอาคาร
– เช็ดกระจก ล้างพัดลม เช็ด-ล้างอุปกรณ์ต่างๆ ตัดหญ้า พรวนดิน ฯลฯ

ดาวนโหลดใบสมัครในเอกสารที่แนบมาด้วย พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
และส่งกลับมาที่ มูลนิธิสุขภาพไทย อีเมล์ thaihof@gmail.com

 

สอบถามเพิ่มเติมที่      มูลนิธิสุขภาพไทย ( จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)
โทร. 0-2589-4243,0-2591-8092 มือถือ 087-5101687
อีเมล์ thaihof@gmail.com

สนับสนุนโดย           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)

 

 

 

 

 

แผนที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี