ตำรับอาหารชาวญัฮกุร

โพสต์นี้แอดมินพาไปรู้จักชนกลุ่มน้อยกลุ่มนึงมีตำรับอาหารที่มีสรรพคุณทางยาอีกด้วย
น่าสนใจแล้วใช่มั้ยล่ะ

ชนกลุ่มน้อยที่พูดถึงคือ ชาวบน” เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า  “ญัฮกุร” หมายถึงคนภูเขา
แต่คนอื่นๆ จะเรียกว่า “ชาวบนหรือคนดง”   ชาวบนอาศัยบริเวณ เทือกเขาเพชรบูรณ์

เชื่อว่าเพื่อนๆ คงไม่คุ้นชื่อ ชาวบน” หรือ “ญัฮกุร”  แน่ๆ

ชาวบนหรือญัฮกุรมีภาษาพูดเป็นของตนเอง เป็นภาษาตระกูลมอญโบราญและภาษาเขมร
ชาวญัฮกุรหรือชาวดงหรือชาวบนเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมของเอเชียอาคเนย์ ปัจจุบันพบ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิและเพชรบูรณ์

ความน่าสนใจอยู่ที่ “คนญัฮกุรในสมัยก่อนอายุยืน”

ที่อายุยืนก็เพราะว่า…

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ “ชาวญัฮกุร” มีอายุยืนยาวเกี่ยวพันกับการกิน  อาหารที่กินในวิถีชีวิตเป็นอาหารพื้นบ้านซึ่งเป็นอาหารที่ปลอดสารพิษ  เป็นอาหารที่หาจากธรรมชาติ  เป็นอาหารที่เป็นยา

“ชาวญัฮกุร” มีวิถีการกิน มีความรู้  มีภูมิปัญญาด้านสมุนไพร  และนำทรัพยากรมาใช้และเข้าใจในการจัดการทรัพยากรไม่ให้สูญหาย  มีตำหรับอาหารและตำรับยาที่ยังมีการสืบทอดจากบรรพบุรุษที่มีความเป็นเอกลักษณ์

นอกจากนี้ ชาวญัฮกุรมีความสัมพันธ์ระดับเครือญาติสูง คือนับถือผู้อาวุโส มีวัฒนธรรมประเพณีในการอยู่ร่วมกันที่ทำให้การอยู่ร่วมกันมีความสุข มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

อาหารมื้อเช้าของชาวญัฮกุรจะกินข้าวเหนียว กับข้าวจะเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากธรรมชาติรอบบ้าน
อาหารมื้อเที่ยงส่วนมากจะกินข้าวเหนียว จะได้อยู่ท้องอิ่มนาน ที่ขาดไม่ได้คือส้มตำ
อาหารมื้อเย็นของชาวญัฮกรุส่วนมากจะกินข้าวจ้าว เพราะข้าวจ้าวย่อยง่าย
และอาหารเย็นเป็นมื้อที่สำคัญของครอบครัว ต้องกินพร้อมหน้าพร้อมตากัน
อาหารเย็นจะมีผักน้ำพริกและอาหารที่หาได้จากธรรมชาติ

ชาวญัฮกุรมีข้อห้ามหรือข้อขลำในเรื่องของอาหารด้วย ซึ่งคล้ายๆ กับข้อห้ามของคนไทยเรา
เช่น ห้ามเอาข้าวขว้างปาเล่นจะทำให้ปวดท้อง
เวลากินข้าวห้ามเคาะถ้วยชามจะทำให้ทำกินไม่ขึ้น
เวลากินข้าวห้ามหยอกล้อกัน ทะเลาะกัน เคี้ยวข้าวเสียงดังมากเกินไป
ตอนตำข้าวห้ามทิ้งสากแรงจะทำให้ทำมาหากินไม่ขึ้น เพราะจะทำให้แม่โพสพโกรธจะทำให้อดยาก
ตอนฝัดข้าวก็ไม่ควรทำกระด้งแรง ๆ เป็นการหมิ่นประมาทพระแม่โพสพทำให้ทำมาหากินไม่ขึ้น
การเดินเสียงดังจะทำให้อยู่ไม่มีความสุข ทำให้บ้านแตกได้

ข้อห้ามต่างๆ ล้วนมีเหตุผล เป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้เรากินข้าวให้หมด ทำให้เรารู้จักคุณค่าของข้าวปลาอาหาร

โพสต์หน้า…บุกไปในครัวของชาวญัฮกุรกันค่ะ

 

 

#มูลนิธิสุขภาพไทย   #ชาวญัฮกุร  #ตำรับอาหารเพื่อสุขภาพ

#ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน   #ภูมิปัญญาท้องถิ่น

#สุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ   #สสส.