รับอาสาสมัคร ทำความสะอาดศูนย์เรียนรู้บ้านราชวิถี 22 ก.ย.62 .. (เต็มแล้วค่ะ)

 

 

 

 

 

มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน และในทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์จะต้องทำความสะอาดอาคารเรือนนอนของเด็กๆ และอาคารสำหรับจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และบริเวณโดยรอบเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก ในขณะเดียวกันพี่เลี้ยงเด็กจะต้องดูแลเด็กๆไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งเป็นภาระที่หนักพอสมควร ดังนั้นเพื่อแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงได้ดูแลเด็กๆได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงทุกคน ทางมูลนิธิสุขภาพไทย จึงขอเชิญชวนจิตอาสาเข้ามาช่วยกันทำความสะอาดภายในและรอบๆอาคารดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็กๆในสถานสงเคราะห์ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งวันช่วงเช้าเท่านั้น

โดยมีรายละเอียด ต่อไปนี้

@ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (เต็มแล้ว)

⇒ ต้องการอาสา   25 คน

⇒ วิธีการสมัคร
1.ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
2.ส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ thaihof@gmail.com หรือ ส่งแฟกซ์ 02-589-4243 ,02-591-8092 กด 15
3.รอการตอบรับจากเจ้าหน้าที่

สอบถามเพิ่มเติม : มูลนิธิสุขภาพไทย โทร.02-589-4243 , 02-591-8092 หรืออีเมล์ thaihof@gmail.com

ดำเนินกิจกรรมและสนับสนุนโดย
-มูลนิธิสุขภาพไทย
-สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)
-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

…………………………………………………………………………………………………..

แผนที่บ้านราชวิถี