นางฟ้าของหนู ชีวิตจริงของพี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์

นับตั้งแต่เข้าพรรษาปี 2548 มูลนิธิสุขภาพไทยได้มีโอกาสเข้ามาทำงานเกี่ยวกับอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์เด็ก ตลอดระยะเวลา 10 ปีได้สร้างอาสาสมัครเข้ามาดูแลเด็กกว่า 1,000 คน แต่นอกเหนือจากอาสาสมัครแล้วมูลนิธิค้นพบว่า บรรดาบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ที่เกาะติดอยู่โยงใกล้ชิดกับเด็กๆนับสิบนับร้อยนี้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการบ่มเพาะเลี้ยงดูเด็ก เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละสถานสงเคราะห์ เช่น แม่ประจำตึก แม่บ้าน พี่เลี้ยง ครูประจำบ้าน ครูพี่เลี้ยง ฯลฯ ในสายตาของเด็กๆบุคลากรเหล่านี้ คือ “นางฟ้า” ที่ไม่ใช่อยู่ในนิทาน แต่มีตัวตนจริง มูลนิธิสุขภาพไทยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้ง 8 ท่านที่เป็นคนต้นเรื่อง ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีงามในหนังสือเล่มนี้ และหวังว่าเรื่องราวต่างๆในหนังสือจะมีส่วนช่วยให้ทุกท่านมีกำลังใจในการทำสิ่งดีงามให้กับเด็กตลอดไป

ดาวน์โหลดหนังสือ ที่นี่ :
นางฟ้าของหนู final รวมปก

บทความที่เกี่ยวข้อง