บันทึกคำให้การ คนงานอาสา

บันทึก…คำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer )
งาน 10 ปี โลก(จิต)อาสา : ทศวรรษฉลาดทำบุญกับคุณค่าต่อสังคม
เมื่อ 22 พ.ย.2558 ที่สวนโมกข์กรุงเทพ
คุณกิตตินาถ ทับเที่ยง (จิ๊บ) อาสาสมัครสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ปี 2549-ปัจจุบัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

บันทึกคำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer )

admin 19 มิถุนายน 2019

บันทึก…คำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer ) คุณไ […]

บันทึกคำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer )

admin 19 มิถุนายน 2019

บันทึก…คำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer ) คุณข […]

บันทึกคำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer )

admin 19 มิถุนายน 2019

บันทึก…คำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer ) คุณเ […]