บันทึกคำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer )

บันทึก…คำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer )

คุณไพโรจน์ วิสุทธิวงศ์รัตน์ (แว่น) จิตอาสาเครือข่ายพุทธิกา
งาน 10 ปี โลก(จิต)อาสา : ทศวรรษฉลาดทำบุญกับคุณค่าต่อสังคม
เมื่อ 22 พ.ย.2558 ที่สวนโมกข์กรุงเทพ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บันทึกคำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer )

admin 19 มิถุนายน 2019

บันทึก…คำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer ) คุณข […]

บันทึกคำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer )

admin 19 มิถุนายน 2019

บันทึก…คำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer ) คุณเ […]

บันทึกคำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer )

admin 19 มิถุนายน 2019

บันทึก…คำให้การ คนงานอาสา ( memo volunteer ) คุณจ […]