ปฐมนิเทศน์อาสาบ้านราชวิถี รุ่น 1/2563

ปฐมนิเทศอาสาสมัครใหม่ หัวใจเพื่อเด็กๆ

วันนี้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีและมูลนิธิสุขภาพไทย ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์ ได้จัดปฐมนิเทศอาสาสมัคร ( ระยะสั้น 4 เดือน)เพื่อมาเป็นพี่ เป็นเพื่อน เป็นครู เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว  เพื่อมาช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ มาสอนการบ้าน มาเป็นต้นแบบ เเละเสริมทักษะชีวิตให้แก่น้องๆ เเละจากการที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับพี่ๆทุกท่านที่มาปฐมนิเทศในวันนี้ ก็ทำให้เราเห็นถึงความตั้งใจ เเละความปรารถนาดีที่พี่ๆทุกคนต่างพกเอามาให้น้องๆเต็มกระเป๋ากันเลยทีเดียว

ในสัปดาห์หน้า เป็นวันเเรกที่พี่ๆเหล่านี้จะลงสนาม สอนน้อง เล่นกับน้อง เเละเสริมทักษะให้น้องๆ