ปฐมนิเทศน์อาสาใหม่บ้านเฟื่องฟ้า

 

 

 

 

 

 

ปฐมนิเทศอาสาสมัครใหม่รุ่น1/2562 ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า ณ ห้องประชุมจามจุรีบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบำบัด ครูพัฒนาการและอาสาสมัครระยะยาวเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งชี้แนะเทคนิควิธีในการดูแลน้องๆและข้อปฏิบัต้ในการเป็นอาสาสมัครบ้านเฟื่องฟ้าให้พี่ๆอาสาสมัครใหม่ได้ทราบและเข้าใจน้องๆที่นี้ .. พี่อาสารุ่น 1/62 นี้ จะดูแลและช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆเป็นเวลา 4 เดือน( ม.ค.-เม.ย.2563)