ปวดหัวเรื้อรัง

#ตำรับยาไทย ความมุ่งหมายการนำเสนอความรู้นี้ เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองในครัวเรือน หรือชุมชน
โรคเกี่ยวกับหัว : ปวดหัวเรื้อรัง

คนที่ปวดหัวบ่อยๆ อาจเป็นเพราะมีโรคเรื้อรังประจำตัวหรือขาดอาหาร การกินอาหารให้ถูกต้องครบส่วนและนอนหลับให้เพียงพอจะช่วยได้มาก

ส่วนสมุนไพรที่ใช้ : ให้เอาแก่นขี้เหล็ก ผักเสี้ยนผี ต้นแมงลัก ตัวยาทั้ง 3 อย่างนี้ เอาหนักอย่างละเท่ากัน ต้มกับน้ำ 3 ส่วน เคี่ยวให้เหลือน้ำ 1 ส่วน กินวันละ 4-5 ครั้ง ครั้งละครึ่งถึงหนึ่งแก้ว

 

ข้อมูลจาก “คู่มือสมุนไพรน่าใช้ เล่ม 1” โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย
ขอบคุณภาพ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง