ปันอาหาร ปันชีวิต #11

สวนผักคนเมือง : ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

มาร่วมกันปลูกผักในบ้าน สร้างแหล่งอาหารในเมือง
สร้างเครือข่ายสร้างอาหารยามวิกฤต
เพราะเราจะรอดไปด้วยกัน🥬🌶🍆

เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ และเดี๋ยวนี้!!! 👨‍🌾👨‍🌾
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 63 ที่ผ่านมา เครือข่ายสวนผักคนเมืองช่วยกันลงแปลงปลูกผัก เพื่อสร้างเครือข่ายสร้างอาหารยามวิกฤต
โดยมีเป้าหมายจะนำผลผลิตจากแปลงผักของเรา แบ่งปันให้กับกลุ่มคนเปราะบางในพื้น เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนจน คนตกงาน ผู้มีรายได้น้อย ที่อยู่รอบๆ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ตำบลไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี ที่ได้รับผลกระทบการจากแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้เกิดปัญหาด้านการเข้าถึงอาหาร ความมั่นคงทางด้านอาหารในพื้นที่เมือง

ผ่านมาเพียง 20 วัน (14 เมษายน 63) เราเก็บเกี่ยวผักบุ้งจีนแปลงแรก ขนาด 2 ตารางเมตร เราได้ผลผลิตผักบุ้งจีน จำนวน 16 กิโลกรัม และสามารถแบ่งปันผักสดๆ แก่คนในชุมชนได้ 55 คน

ในฐานะของคนทำงานขับเคลื่อนเกษตรในเมือง ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมือง
เราเชื่อว่า “เกษตรในเมืองเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น” ที่จะช่วยให้เมือง รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อป้องกันปัญหาความอดอยากหิวโหยของประชาชน ความมั่นคงทางอาหาร เราต้องสร้างความสมดุลให้กับระบบอาหารของเมือง
พื้นที่ว่างของเมือง ไม่ว่าจะเป็นดาดฟ้า ระเบียง สวนหลังบ้าน ที่ว่างหน้าบ้าน ข้างบ้าน ที่ว่างของโรงเรียน ของชุมชน หรือของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ล้วนสามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่อาหารทั้งสิ้น การปลูกผัก สร้างอาหารให้ตัวเองนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของประชาชนที่ต้องช่วยกันทำ 👨‍🌾🌶🥬🍆🤝

ขอให้สุขภาพแข็งแรง จากพืชผักแห่งความห่วงใยนะคะ

#สวนผักคนเมือง
#ปลูกผักในบ้าน
#สร้างแหล่งอาหารในเมือง
#เครือข่ายสร้างอาหารยามวิกฤต