ปันอาหาร ปันชีวิต #13

จากผู้รับ สู่ ผู้แบ่งปัน
เรื่องราวการแบ่งปัน “กลุ่มปันอาหารปันชีวิต” วิกฤตโควิด 19 เราจะไม่ทิ้งกัน ที่ทำให้เราสัมผัส “ความงดงาม” ของผู้คน
จากการส่งมอบอาหารครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 63 ในครั้งนั้นเรานำเงินบริจาคไปสนับสนุนผลผลิตข้าวอินทรีย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตัน เพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มคนเปราะบางในเมือง
พี่นันทา และสมาชิกในกลุ่ม ค่อยๆ สีข้าวในโรงสีขนาดเล็ก เปลี่ยนข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ที่ส่งกลิ่นหอมคลุ้งไปทั่วพื้นที่ที่ข้าวสาร 1 ตันนี้ได้ส่งต่อไป เหมือนกับจะเป็นสื่อกลางส่งผ่านความรักความห่วงใจจากผู้บริจาคเงิน และเกษตรกรที่ได้รับการดูแลให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน สู่กลุ่มผู้เปราะบางให้ได้เข้าถึงอาหารที่ดีมีคุณในช่วงเวลาที่ไม่สามารถออกไปทำงาน หารายได้เพื่อดูแลคนในครอบครัว
และในวันที่ 4 เมษายน 63 พี่นันทายังขันอาสาขับรถส่งข้าวสาร 300 กิโลกรัม ที่เพื่อนเกษตรกรใกล้เคียงบริจาคให้กับชุมชนนางเลิ้ง แบบไม่มีค่าใช้จ่าย และวันนั้นเองที่พี่นันได้รับรู้เรื่องราวของกลุ่มคนเปราะบางในชุมชนนางเลิ้ง ว่าในชุมชนมีคนได้รับผลกระทบจำนวนมาก และหน้ากากอนามัยมีไม่เพียงพอ ไม่มีเจลแอลกอฮอล์ เลยแม้แต่ขวดเดียว
จากผู้รับ สู่ ผู้แบ่งปัน
พี่นันทาจึงรีบส่งข่าว บอกกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ทำงานด้วยกันในพื้นที่ อย่าง กระเป๋า น้องเกี๊ยด น้องจูน (ศาลานา) และเพื่อนน้องจูน ระดมเงินบริจาคเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย แจลแอลกอฮอล์ ให้กับชุมชนที่ยังขาดแคลนสิ่งของเหล่านี้ ได้เงินบริจาคมากกว่า 8 พันบาท และหน้ากากอนามัย 400 ชิ้น
และพวกเขารู้ว่า ทีมกลางของ “กลุ่มปันอาหารปันชีวิต” ต้องจัดการกับภารกิจมากมาย จึงนำเงินบริจาคนั้นไปจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ พร้อมขวดปั๊มมาให้เราเลย จะได้ช่วยลดการทำงานของทีมกลางลง
วันนี้กระเป๋าเป็นตัวแทนนำสิ่งของมามอบให้กับ #กลุ่มปันอาหารปันชีวิต
พูดอะไรไม่ออก นอกจากคำว่า #ขอบคุณ
ในวิกฤตมี #ความงดงาม อยู่จริงๆ
18/04/63