ปันอาหาร ปันชีวิต #14

ขอบคุณ พี่หนุ่ย โดพามีน Kitinan Navaraj
ที่ขับรถมาเก็บภาพ นำไปตัดต่อ
เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของกลุ่ม
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (ใจล้วนๆ ^ ^)

คงเป็นอย่างที่พี่เชคว่า ” ถึงตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกัน
ตามแนวทางที่แต่ละคน ทำได้ ”

ขอบคุณ ทุกๆคนด้วยเช่นกัน ที่ต่างมาเติมเต็ม
และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กัน

^ __________________ ^

#ปันอาหารปันชีวิต
#วิกฤตโควิด19เราจะไม่ทิ้งกัน