ปันอาหาร ปันชีวิต #15

รายการบ่ายโมง ตรงประเด็น สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

แม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่เมื่อยังไม่มีวัคซีนและยารักษา มาตรการควบคุมโรคก็ยังต้องทำต่อเนื่อง แต่ยิ่งนานก็ยิ่งเห็นกระทบมากขึ้นโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ที่ต้องตกงานขาดรายได้ เข้าถึงอาหารได้ยากลำบาก รวมถึงเกษตรกรที่ระบายผลผลิตกันไม่ได้เลย ข้อจำกัดเหล่านี้ ทำให้เกิด โครงการหนึ่งขึ้นมา ชื่อว่า ปันอาหาร-ปันชีวิต

 

#COVID19 #โควิด19 #โคโรนา
#บ่ายโมงตรงประเด็น
#ThaiPBS
ชมย้อนหลัง www.thaipbs.or.th/1PM