ปันอาหาร ปันชีวิต #18

   วันนี้เรามีภาพประทับใจ เรื่องราวความงดงามที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตโควิด-19
เครือข่ายตลาดกรีนชินตา จ.ตรัง ซึ่งนำโดยพี่แอน รวมทั้งเครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายผู้บริโภคของกรีนชินตา ได้ลุกขึ้นมาร่วมแบ่งปันอาหาร ผลผลิตแห่งความห่วงใย ให้กับกลุ่มคนเปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับการประสานงานผ่านมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มายังกลุ่มปันอาหารปันชีวิต
   พี่แอน แกนนำสำคัญได้เชิญชวนเกษตรกรรายย่อยในตลาด ที่เป็นผู้ผลิตตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ นำผลผลิตในแปลงมาแบ่งปัน รวมถึงระดมเงินบางส่วนเพื่อจัดหาเครื่องปรุงให้กับ กลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้แก่
1.เครือข่ายสัลมสี่ภาค จังหวัดตรัง
2.กลุ่มชุมชนประมงพื้นบ้านเกาะลิบง
3.กลุ่มชุมชนประมงพื้นบ้านมดตะนอย
   ได้ข้าวสารอินทรีย์ จำนวน 220 กก. ผัก ผลไม้ เครืองปรุง อีกจำนวนหนึ่ง รวมกับข้าวสารอินทรีย์ที่ทางกลุ่มปันอาหารปันชีวิต ได้สนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ จังหวัดพัทลุง จำนวน 500 กก. ที่ได้ส่งมอบไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาด้วย
   หลังจากนี้ พี่แอน และเครือข่ายตลาด กรีน ชิน ตา บอกกับกลุ่มปันอาหารปันชีวิต ว่า เราอยากร่วมขับเคลื่อนอาหารแห่งความห่วงใยนี้ โดยขอเป็นทีมประสานงานของพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อดูแลเครือข่ายเกษตรกรรายย่อย และกลุ่มเปราะบางให้รอดไปด้วยกัน
“ขอบคุณกลุ่มปันอาหารปันชีวิต กทม.มากนะคะ วันนี้แม่ค้าของพี่ได้เรียนรู้การแบ่งปันและรู้จักเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีกหลายเครือข่ายเลย” (พี่แอน) กรีน ชิน ตา จ.ตรัง
.
สัปดาห์หน้าพบกันอีก #ปันอาหารปันชีวิต
25/04/2563