ปันอาหาร ปันชีวิต #20

ภารกิจ “กลุ่มปันอาหารปันชีวิต” วิกฤตโควิด 19 เราจะไม่ทิ้งกัน

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563

กลุ่มปันอาหารปันชีวิต” สนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อย เพื่อส่งมอบผลผลิตและอาหารสู่กลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่ จังหวัดตรัง
🔸 ข้าวอินทรีย์ (เล็บนก) จำนวน 500 กิโลกรัม จากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 12,000 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 63

“กลุ่มปันอาหารปันชีวิต” สนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อย เพื่อส่งมอบผลผลิตและอาหารสู่กลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประกอบด้วย
🔸ผักอินทรีย์ จำนวน 800 กิโลกรัม จากเครือข่ายจากเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรธรรมชาติ MOA ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และกลุ่มเกษตรอินทรีย์กระโสบ จ. อุบลราชธานี งบประมาณ 22,000 บาท

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

“กลุ่มปันอาหารปันชีวิต” สนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อย เพื่อส่งมอบผลผลิตและอาหารสู่กลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย
🔸 ผัก ผลไม้ จำนวน 500 กิโลกรัม จากเกษตรกรเครือข่ายตลาดสีเขียวขอนแก่น งบประมาณ 11,800 บาท
**ทั้งนี้มีผู้บริจาคอื่นๆ ที่ได้ร่วมส่งมอบผลผลิต อาทิ
🙏 คุณพีรพล บริจาคข้าวสาร จำนวน 1,600 กิโลกรัม แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 1,000 กิโลกรัม แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
🙏 คุณวัลลภ บริจาคข้าวสารอินทรีย์ จำนวน 725 กิโลกรัม แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
🙏 ฟองฟองฟองเต้าหู้แห้ง จำนวน 5 กล่อง ฟองเต้าหู้สด จำนวน 9 ถุง
🙏 น้ำพริกพะแนง จำนวน 10 กล่อง
🙏 แม่หนิง ไข่ไก่ จำนวน 5 แผง
🙏 มูลนิธิ MOA บริจาคผักอินทรีย์ เพิ่มเติม จำนวน 32 กิโลกรัม

** การส่งมอบอาหารในครั้งนี้ “กลุ่มปันอาหารปันชีวิต” ได้นำเงินบริจาคสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อย จำนวน 128 ครอบครัว ส่งมอบให้กับกลุ่มคนเปราะบางในเมือง ประกอบด้วย

เครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายคนไร้บ้าน กทม และปริมณฑล 1,500 คน++
เครือข่ายสลัมสี่ภาค ขอนแก่น 1,000 คน++
เครือข่ายสลัมสี่ภาค จังหวัดตรัง 100 คน
เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง 100 คน
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 1,500 คน++
กลุ่มคนงานเย็บผ้าบางบอน และคนเปราะบางรอบๆ 200 คน
ชุมชนนางเลิ้ง 200 คน